Struyk Verwo Infra

Nieuws

5 vragen over stille straatstenen Silent Way

Product uitgelicht

Silent Way zorgt letterlijk voor stille straten. Maar hoe werken deze stenen? Hoe weerbaar zijn ze? En zijn er nog speciale vereisten aan het onderhoud? Dit zijn de meest gestelde vragen over dit product.

Hoe werkt Silent Way?

Silent Way heeft een poreuze cementgebonden deklaag van ca. 10 mm dik. Geluidsgolven worden deels geabsorbeerd, waardoor het zogenoemde hoornschaleffect niet kan optreden. Dit effect ontstaat doordat de autobanden samen met wegdek een toeter vormen, waartussen het aanstootgeluid van de rollende autobanden met het wegdek steeds verder versterkt wordt. De poreuze deklaag neemt als het ware een deel van de toeter weg.

sfeervolle stille straatstenen

De deklaag van Silent Way is  poreus. Vriest dit niet kapot?

Nee, Silent Way-stenen zijn KOMO gecertificeerd en dat wil onder meer zeggen dat zij voldoen aan de strenge eisen die worden gesteld aan de vorst-dooibestandheid en afslijtingsweerstand van betonstraatstenen. Vergelijk je dit met andere stille wegdekken, dan is asfalt veel gevoeliger voor vorst-dooi cycli. Zeker naarmate minder bitumen ten opzichte van steenslag worden toegevoegd om tot meer holle ruimten te komen.

Neemt de geluidreductie van stille wegdekken af?

Ja, daarom houden de nieuw reken- en meetvoorschriften geluid (Rmg 2012) rekening met slijtage en vervuiling gedurende de levensduur. Het document ”Wat betekent de nieuwe geluid-wetgeving voor de infrasector?” legt uit hoe de geluidreductie (Cwegdek) berekend moet worden: Cwegdek = Cinitieel + Ctijd. Het meetrapport van Silent Way toont de berekeningen en metingen die aan de Cwegdek van Silent Way ten grondslag liggen. Bijzonder: Silent Way heeft als enige een Ctijd gebaseerd op geluidmetingen bij verouderde projecten.

Gelden er nog speciale verwerkingsadviezen voor Silent Way?

Alhoewel minder gevoelig voor slijtage en vorst , moet met deze stenen wel voorzichtig omgesprongen worden bij aanleg (cq herstraten). Vandaar dat wij in het productblad extra aandacht aan de verwerking besteden. Eenmaal in verband gelegd en goed opgesloten tussen onderbaan en trottoirbanden zijn de Silent Way-stenen constructief net zo goed als normale betonstraatstenen en hebben dan ook dezelfde voordelen: keuze uit kleuren, passend in verblijfsgebieden, bestand tegen wringend verkeer en opneembaar bij werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Gelden voor Silent Way andere eisen ten aanzien van onderhoud?

Vervuiling is de voornaamste oorzaak van de afnemende geluidsreductie van stille straatstenen, maar hier wordt zoals gezegd al rekening mee gehouden in de reken- en meetvoorschriften. Regulier onderhoud volstaat dus. Echter, mocht de gemeente op een zeker punt besluiten om te herstraten, kunnen de stenen hierna ook extra gereinigd worden met een ZOAB-cleaner. Het vuil zal makkelijk te verwijderen zijn, omdat de poreuze deklaag slechts 10mm dik is en de onderlaag uit normaal beton bestaat. Ook passerend verkeer zal de stenen deels “schoonrijden” doordat de rubber banden heel kort een vacuüm in de holle ruimte veroorzaken.

Meer weten?