Struyk Verwo Infra

Nieuws

Nieuwe fabriek Amsterdam krijgt grond onder de voeten

Project in beeld

De grootschalige verbouwing en uitbreiding van de fabriek in Amsterdam vordert gestaag. Eind augustus werd de laatste kubieke meter beton gestort voor de begane grond vloer. Geheel volgens planning.


 

Project op schema
Struyk Verwo Infra koerst hiermee richting één van de grootste fabrieken van betonnen bestratingsmaterialen, waar in de toekomst zowel stenen, tegels als banden worden geproduceerd. Na de aftrap, in november van het vorig jaar, is er een voortvarende start gemaakt en liggen alle projectgroepen op schema. De uitvoeringsfase van het gebouw en de mengerij loopt. En de voorbereidingsfase voor de terreinuitbreiding en voor de verhuizing van de machines is afgetrapt.

Bestaand en nieuw komen samen
Inmiddels is 50 procent van het totale budget aanbesteed. Waaronder het gebouw, de mengerij installaties en de aanleg van de nutsvoorzieningen. Naast het volop in voorbereiding zijn van diverse verhuistrajecten voor machines, worden er ook nieuwe installaties aangeschaft. Er komt een geheel nieuwe mengerij. Ook wordt er een nieuwe lay-out van het terrein ontworpen, waarmee de terreinuitbreiding integreert in de bestaande situatie. Daardoor zijn niet alleen de rijafstanden zijn geoptimaliseerd, maar wordt ook de veiligheid sterk verbeterd. Ondermeer doordat er minder kruispunten zijn.

Aanleggen vloer
De graafwerkzaamheden startten in april. Er werden maar liefst 523 heipalen geslagen van 23 meter lengte. Na het koppensnellen, het storten van de werkvloer en het plaatsen van de bekistingen en randbalk-wapening zijn de goten en putten voor het waswater gestort. Net voor de zomer is de wapening voor de vloeren aangebracht. Het stellen van de fundatieplaten voor de staalbouw was een nauwkeurig klusje, want die moeten in één keer goed zitten. Vervolgens is in vier keer de 2000 m3 beton gestort en afgewerkt.

Met dit alles is een solide fundament gelegd voor de volgende bouwfasen die medio 2015 hun beslag zullen krijgen. In een voor de fabriek in Amsterdam vergrootte, qua productgroepen verbreedde en kwalitatief verder geoptimaliseerde productiecapaciteit.

Meer weten?