Struyk Verwo Infra

Nieuws

Vijf vragen over wegdekreflectie

Overig

…aan Frank Kolderie, productmanager Verkeer en Milieu en namens Struyk Verwo Infra lid van de werkgroep wegdekreflectie.


1. Waarom spreekt men steeds meer over wegdekreflectie?
‘De Nederlandse regering wil bijdragen aan een meer duurzame leefomgeving door het opstellen van het Energieakkoord. Dit SER-energieakkoord bevat concrete doelstellingen voor gemeenten:  onder meer 20% energiebesparing op openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in 2020 ten opzichte van 2013. Door wegdekreflectie mee te nemen in het lichtontwerp kan wel 30% op energiegebruik bespaard worden. Maar liefst 50% van het gemeentelijk energiegebruik gaat op aan de verlichting van de openbare ruimte, dus er is veel te winnen.’

2. Hoe werkt wegdekreflectie eigenlijk?
‘Doordat de bestrating of asfalt een lichter toeslagmateriaal heeft, zijn het wegverloop, personen en obstakels beter zichtbaar. We kunnen verder kijken. Dusdanig, dat de openbare verlichting gedimd kan worden en op sommige plaatsen zelfs kan worden uitgeschakeld.’

3. Op welke wijze kan wegdekreflectie worden toegepast?
‘In verblijfsgebieden zoals woonwijken draagt de hoge helderheid van zowel de rijbaan als het trottoir bij aan een betere gezichtsherkenning. Daarmee heeft wegdekreflectie direct invloed op het veiligheidsgevoel van de inwoners. In gebieden met een verkeersfunctie kan naast reflecterend asfalt het wegverloop verder geaccentueerd worden door witte trottoirbanden toe te passen die goed contrasteren met de rest van de omgeving. Dit verhoogt de verkeersveiligheid zowel overdag als ’s nachts.’

4. Hoe past wegdekreflectie binnen de bestaande richtlijnen voor openbare verlichting (ROVL)?
‘Voor gebieden met een verkeersfunctie wordt de wegdekreflectie al meegenomen in de lichtberekeningsmodellen. Voor gebieden met een verblijfsfunctie is dit nog niet het geval en wordt voornamelijk gekeken naar de lichtsterkte van de armaturen. Maar ook hier kan de wegdekreflectie al meegewogen worden met behulp van een reflectiecoëfficiënt.’

5. Waarom de Werkgroep Wegdekreflectie?
‘De Werkgroep Wegdekreflectie zet zich in om de twee werelden van openbare verlichting en openbare ruimte bij elkaar te brengen. De werkgroep is voorstander van een aanpassing van de richtlijnen voor openbare verlichting in verblijfsgebieden en zet zich in voor een uniforme meetmethode van reflectie op asfalt en betonstraatstenen. Samen met het CROW wil de werkgroep hier in 2016 een publicatie over uitbrengen.

Meer weten?