Struyk Verwo Infra

Nieuws

Afkoppelen hemelwater - hoe het anders kan

Project in beeld

waterspuwer met hemelwaterafvoertegels

Bij bovengronds afkoppelen wordt hemelwater van daken zichtbaar over de bestrating afgevoerd naar een regenwaterafvoer (RWA), wadi of een open verharding. Door af te koppelen wordt regenwater dus niet meer afgevoerd via de riolering (vuilwaterafvoer) en kan het water bij voorkeur eerst lokaal infiltreren. Het bovengronds afkoppelen biedt dan ook kansen voor het aantrekkelijk inrichten van de openbare ruimte met waterelementen en openbaar groen.

Bovengronds afkoppelen hemelwater - hoe het anders kan

Voor de nieuwe wijk “Het Leeuwse Veld” in Beneden-Leeuwen hebben de gemeente West Maas en Waal, projectontwikkelaar, Struyk Verwo Infra en BuroJet samengewerkt om de bovengrondse afvoer op een efficiënte, betaalbare én fraaie manier vorm te geven. Elke regenpijp wordt op een speciaal ontworpen “waterspuwer” aangesloten. Als het regent stroomt het regenwater uit deze spuwer op het trottoir. Het systeem werkt op basis van de wet van de communicerende vaten. Eenmaal op het trottoir stroomt het regenwater verder via speciale betonnen watertegels. Speels vormgegeven trottoirtegels met kronkelige gootjes. Door deze gootjes stroomt het water naar de straat of put. Door de speelse vormgeving worden de buurtkinderen aangetrokken om met het water te spelen.

De innovatieve wijze van hemelwater afkoppelen via waterspuwers en hemelwaterafvoertegels is 2e geworden tijdens de uitreiking van de Rioned Innovatieprijs 2015.

Voordelen hemelwaterafvoertegels bij afkoppelen hemelwater

 

  • Perfect passend in standaard trottoir: de tegels passen qua maatvorming en structuur bij de normale trottoirtegel. De watertegels zijn net zo stroef en het water blijft er niet extra lang op staan.
  • Educatieve functie: Met het gebruik van watertegels bij het afkoppelen wordt de route van het hemelwater zichtbaar en leuk. Dit draagt bij aan bewustwording van de wijkbewoners en kinderen worden uitgedaagd om met het water te spelen.
  • Gecontroleerde veiligheid: door de kleine gootjes wordt het water heel gericht de gewenste kant op gestuurd. Als het trottoir na een regenbui al droog is, stroomt het laatste water precies door de gootjes. Indien het vriest, ontstaan er geconcentreerde ijsbaantjes die geen gevaar op uitglijden veroorzaken. 
  • De watertegels zijn goed overrijdbaar met een rolstoel. Ze zijn goedgekeurd door het platform gehandicapten.