Struyk Verwo Infra

Nieuws

Samenwerking NL Greenlabel

MVO

Struyk Verwo Infra voert al sinds 2011 een duurzaam en integraal MVO-beleid. NL Greenlabel is het eerste integrale duurzaamheidslabel en platform voor bedrijven en organisaties die de buitenruimte blijvend willen verduurzamen. Samen kunnen we meer bereiken.

Op de Vakbeurs Stad & Ruimte, donderdag 19 maart jl., hebben commercieel directeur Rinke Veld van Struyk Verwo Infra en oprichter van NL Greenlabel Nico Wissing een driejarige samenwerking ondertekend. Beide organisaties hebben dezelfde doelstellingen en trekken vanaf nu meer samen op om de buitenruimte meetbaar te verduurzamen.   

Drijfveer van NL Greenlabel is om een buitenruimte te creëren waarin de toepassing van duurzame materialen en producten vanzelfsprekend is. Het doel van NL Greenlabel is om zo de footprint van de inrichting van de buitenruimte te verminderen. Samen met ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft zij hiervoor een duurzaamheidslabel ontwikkeld. Lodewijk Hoekstra, bekend van het TV-programma Eigen Huis & Tuin, en landschapsontwerper Nico Wissing zijn de oprichters van NL Greenlabel.MVO-resultaten Struyk Verwo Infra

Onder het motto Straatbepalend staat Struyk Verwo Infra enerzijds voor klantgerichte oplossingen bij de inrichting van publieke ruimtes en anderzijds voor een meetbare bijdrage aan een duurzame leefomgeving. Wat dit laatste betreft kan zij ‘MVO-breed' aantoonbare en klinkende resultaten overleggen:

  • Vermindering landgebruik door gebruik alternatieve grondstoffen: puingranulaat, kalkkorrels, AEC-granulaat, Eco-granulaat en spoorballast
  • 63% CO2-reductie t.o.v. basisjaar 2011
  • 90% verlaging aantal arbeidsongevallen door gedisciplineerd veiligheidsbeleid
  • Deel werkzaamheden binnen afdelingen verkoop, HR, marketing, productie, administratie uitgevoerd vanuit social return-doelgroep
  • Significante besparing op water en energie, toepassing groene energie op alle locaties
  • Alle productielocaties zijn gecertificeerd met het milieuzorgsysteem ISO-14001
  • Integrale oplossingen voor lokale milieuvraagstukken op het gebied van waterregulering, geluidreductie, luchtzuivering, reflectie, onkruidbestrijding en zonne-energie.


Zowel NL Greenlabel als Struyk Verwo Infra hebben als drijfveer het creëren en inrichten van een verblijfs-, woon- of werkomgeving waarin de toepassing van duurzame materialen en voorzieningen vanzelfsprekend is. Essentieel is niet alleen het ontwikkelen en inzetten van duurzame producten en innovatieve oplossingen, maar juist ook het integraal meetbaar maken van de te behalen resultaten en bewustmaking van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij een duurzame leefomgeving. Ook delen beide organisaties voor het aantoonbaar maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als meetlat de basisprincipes van prosperity, people, planet en profit.

Meer weten?

Voor eventuele toelichting over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rinke Veld, Commercieel directeur.