Struyk Verwo Infra

Nieuws

Gouden status voor reductie CO2

MVO

Met de verificatie van de CO2-footprint 2014 - 63% minder uitstoot dan in het basisjaar 2011 - heeft Struyk Verwo Infra haar reductiedoelstellingen ruimschoots gerealiseerd. Als enige bestratingsleverancier beschikt zij op de website www.duurzameleverancier.nl over de hoogste, ‘gouden’ status.

Ook de komende jaren lopen er binnen Struyk Verwo Infra meerdere projecten met als doel een verdere CO2-reductie. De resultaten publiceert zij op de website Duurzame Leverancier, een platform van ondernemingen die investeren in duurzaamheid. Dit is een voortzetting van eerdere publicaties van CO2-footprints van bedrijven op de website van Bouwend Nederland. Het platform is een initiatief van gerenommeerde advies- en ingenieursbureaus en wordt ondersteund door diverse overheidsorganen.

3.500 bedrijven in duurzaamheidsindex
Leveranciers uit alle bedrijfstakken kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van Duurzame Leverancier. Verder leggen zij hierin hun historische footprint en doelstellingen vast. Aan de hand van het ingevulde profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald. Deze duurzaamheidsindex laat zien hoe en in welke mate deelnemers bezig zijn met duurzaamheid. In totaal zijn er al bijna 3.500 bedrijven die via deze website duidelijk willen maken dat duurzaamheid hen ernst is en welke eigen performance zij op het gebied van CO2-reductie weten te realiseren.

CO2-reductie is al jarenlang één van de speerpunten van Struyk Verwo Infra in haar MVO-beleid. Vanaf 2008 wordt er elk jaar een footprint opgesteld. In 2011 startte een 5-jarig CO2 reductie-programma. Om dit inzichtelijk te maken voor relaties en leveranciers wordt jaarlijks een emissierapport gemaakt en geverifieerd door een gecertificeerde partij. Deze CO2-gegevens en bijbehorende verificatierapporten worden vervolgens openbaar gemaakt op de website van Duurzame Leverancier. De omvang in de gerealiseerde CO2-reducties en de complete verantwoording over deze performanceverbeteringen hebben Struyk Verwo Infra nu de gouden status bezorgd.

MVO hoofdpijler beleid
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een bewuste beleidskeuze en al jaren één van de hoofdpijlers in het ondernemingsbeleid van Struyk Verwo Infra. MVO is bovendien één van de drie kernwaarden. Zij wordt bedrijfsbreed uitgedragen en is verankerd in de doelen en het gedrag van alle medewerkers. Behalve op een significante CO2-reductie kan Struyk Verwo Infra zich ook beroepen op aansprekende verbeteringen op het gebied van energiegebruik, veiligheid, afval, inzet van secundaire grondstoffen, recycling en transportbewegingen. Waar mogelijk werkt Struyk Verwo Infra in de keten nauw samen met partners die eveneens het systematisch werken aan een duurzame verbetering van onze woon-, werk- en leefomgeving hoog in het vaandel hebben staan.