Struyk Verwo Infra

Nieuws

Greenbrick - passende oplossing open bestrating

Product uitgelicht

De eerste fase van de herstructurering van Landgoed Ursula, een zorginstelling voor gehandicapten in Nieuwveen, is vorig jaar uitgevoerd. Voor het opnieuw aanleggen van een parkeerplaats is gekozen voor Greenbrick stenen van Struyk Verwo Infra. IAA Stedenbouw en Landschap heeft voor het landgoed het structuurplan gemaakt. Landschapsarchitect Pim Kupers vertelt over het plan.

‘Landgoed Ursula heeft een schitterende landschapsstructuur met veel monumentale bomen. Maar een deel van de huisvesting was aan vervanging toe en de bestaande infrastructuur was onoverzichtelijk. Daarnaast was het door onduidelijk materiaalgebruik voor bewoners onveilig. Dijk&co Landschapsarchitectuur heeft het terrein rondom de nieuwbouw van het woon en zorgcomplex de Viergang, de parkeerterreinen en de tuinen ontworpen. Wij hebben voor Landgoed Ursula een structuurplan gemaakt waarin we een faseringsplan voor de nieuwbouw hebben opgenomen. Het uitgangspunt was het versterken van de polderstructuur en het groene karakter. Ook hebben we inrichtingsprincipes opgesteld voor de hoofdontsluiting, de fiets- en wandelroute voor bewoners, en de parkeerplaatsen.’

Groen en begaanbaar
Het parkeerterrein is zo ontworpen dat het een groene uitstraling heeft. De parkeervakken worden aangegeven met de groenvakken en de stroken verharding ernaast zijn om comfortabel over te lopen, ook voor de minder mobiele mensen die in de instelling wonen.  'Vanuit dit ontwerp voor open bestrating koos de opdrachtgever voor de Greenbrick van Struyk Verwo Infra. Een passende oplossing die goed beloopbaar is.’

Oplossing voor waterberging
Open bestrating wordt steeds meer gebruikt door de strengere eisen voor waterberging. Het toepassen van Greenbrick grasbestrating is dan ideaal. Deze vorm van bestrating wordt vooral gebruikt op landschappelijke plekken vanwege de groene uitstraling. Het graspatroon breekt grote oppervlaktes verharding en door de betere afwatering is een deel van de waterberging al geregeld. Ook kun je met de Greenbrick eenvoudig verschillende patronen met open en gesloten bestratingen ontwerpen.

Meer weten over Greenbrick?