Struyk Verwo Infra

Nieuws

MVO prestatieladder als bekroning

MVO
Sinds de keuze van Struyk Verwo Infra in 2011 voor een actief MVO-beleid heeft zij op het gebied van milieu, veiligheid en sociaal welzijn vele belangrijke resultaten geboekt. De certificering MVO Prestatieladder niveau 3 is nu de bekroning van al deze jarenlange inspanningen om als bedrijf aantoonbaar bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving.
 

Certificering  

Na een intensief traject heeft Struyk Verwo Infra in april jl. van KIWA het officiële certificaat ontvangen voor de MVO Prestatieladder niveau 3. 

Met dit managementsysteem bundelt Struyk Verwo Infra haar uiteenlopende inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid en maakt zij deze heel concreet en transparant.
Zie belangrijke MVO-resultaten.
 

Commitment

Met deze MVO Prestatieladder wil Struyk Verwo Infra naar haar relaties een ultiem commitment afgeven voor haar bedrijfsbrede MVO-beleid. Alle activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn verankerd en transparant gemaakt in alle interne procedures en managementsystemen. Voorbeelden zijn:
  • documentenbeheer
  • registratiebeheer
  • interne audits
  • directiebeoordeling
  • introductie, opleiding en training van medewerkers
 
Jaarlijkse audits, een nauwgezet stakeholdermanagementsysteem en 33 verschillende MVO-indicatoren zijn de stok achter de deur om ook toekomstig continue verbetering in duurzaamheid te realiseren. Het systeem integreert al deze deelaspecten - onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity) - in hanteerbare eisen. 
 
Voor Struyk Verwo Infra is deze certificering een krachtig, MVO-overkoepelend instrument om al haar inspanningen en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel te borgen, verder te verbeteren en expliciet te kunnen aantonen. Het MVO-managementsysteem-certificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf een managementsysteem heeft voor MVO, waarin stakeholderseisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat.
 

Samen Straatbepalend
in maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO kent binnen Struyk Verwo Infra een 360˚-focus gericht op elke mogelijk relevante verbetering op het gebied van milieu en maatschappelijk welzijn. Het MVO-beleid wordt bedrijfsbreed uitgedragen en is verankerd in de doelen en het gedrag van alle medewerkers.
 
Het zwaartepunt van het MVO-beleid van Struyk Verwo Infra ligt op:
  • terugdringen van CO2-emissies
  • reductie van gebruik primaire grondstoffen


Daar heeft zij in de afgelopen jaren significante resultaatverbeteringen weten te realiseren. Maar ook op het gebied van veiligheid, energiebesparing en sociaal welzijn is grote vooruitgang geboekt. Zie ook het overzicht belangrijke MVO-resultaten.

Waar mogelijk werkt Struyk Verwo Infra ook nauw samen met bedrijven, klanten en organisaties die verbetering van milieu en welzijn hoog in hun vaandel hebben staan. Juist door samenwerking in de keten kunnen de resultaten op MVO-gebied worden gemaximeerd en krijgt samen straatbepalend zijn in duurzaamheid echt betekenis en een stevige fundering. De MVO-Prestatieladder completeert deze cirkel en garandeert dat Struyk Verwo Infra zich ook toekomstig onverminderd blijft inspannen voor een meer duurzame leefomgeving.

 

Overzicht belangrijkste MVO wapenfeiten & behaalde resultaten