Struyk Verwo Infra

Nieuws

Duurzame ambities Helmond en Eindhoven vastgelegd in convenant

MVO

De gemeenten Helmond en Eindhoven hebben de ambitie geformuleerd dat per 31 december 2018 100% van het betongranulaat uit bestratingsmaterialen weer wordt toegepast in de betonketen en de CO2-uitstoot van het toegepaste beton met 30% wordt verlaagd. Zij hebben dit vastgelegd in het convenant 'Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie'.
 
Dit convenant over de vergaande verduurzaming van beton is bekrachtigd op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober jl, en getekend door wethouder Erik de Vries (Helmond) en Albert Venemans (Eindhoven). De gemeenten hebben dit gedaan samen met 18 marktpartijen, waaronder Struyk Verwo Infra, die deze doelstellingen onderschrijven.
 
Doel van het convenant “Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie”
  • In samenwerking met de partijen onderzoeken hoe het betonnen bestratingsmateriaal in de toekomst kan worden gerecycled en hergebruikt in nieuwe betonnen materialen en de CO2-uitstoot van het toegepaste beton zoveel mogelijk kan worden beperkt.

 

Duurzame ambities gemeente Helmond & Eindhoven

Helmond wil klimaatneutraal zijn in 2035. De gemeente heeft haar ambities geborgd in het Programma Duurzame en Gezonde Stad, wat onderdeel uitmaakt van de Strategische Agenda 2016-2020.
 
Gemeente Eindhoven heeft al in 2008 de ambitie vastgelegd om ‘energieneutraal’ te worden. Daarbovenop is begin 2016 in de ‘Klimaatverordening gemeente Eindhoven 2016’ vastgelegd dat de CO2 emissie van de stad teruggedrongen moet worden met 55% in 2030 en 95% in 2050 (t.o.v. referentiejaar 1990).
 
 

Struyk Verwo Infra en recycling

Activiteiten op het gebied van recycling hebben bij Struyk Verwo Infra de volle aandacht. Van eigen ontwikkelingen, inzet van alternatieve grondstoffen tot aan deelname in belangrijke overkoepelende overlegstructuren.  

Lees meer over recyling, alternatieve grondstoffen en betonketenoverleg