Struyk Verwo Infra

Nieuws

Gemeente Tilburg gaat voor duurzaam beton

MVO
 
 
Tilburg gaat beton uit bestaande trottoirs, wegen en gebouwen hergebruiken voor nieuw beton. Verder probeert de gemeente de uitstoot van CO2 te beperken bij de productie.
 
De gemeente heeft met het Netwerk Betonketen en 24 ondernemingen, waaronder ook Struyk Verwo Infra, afspraken gemaakt voor duurzamer beton. Door de winning van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgas (CO2) heeft het maken van beton een behoorlijke impact op het milieu. Maar 3 procent van bestaand beton wordt hergebruikt in nieuw beton. Doel van de afspraken die nu gemaakt zijn:
  • verhogen van het hergebruik
  • verlagen van de CO2-uitstoot. 
 
Wethouder De Vries: "Met de uitvoering van deze afspraken daalt de CO2-uitstoot van beton en zorgen we ervoor dat al het vrijkomende beton uit trottoirs, wegen en gebouwen wordt hergebruikt in nieuw beton. Dat is duurzaam en we besparen zo op cement en op de winning van zand en grind."
 

Circulaire economie

Tilburg wil in 2045 werken volgens een zogenoemde circulaire economie. Het systeem waarbij producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt en men de waarde zoveel mogelijk probeert te behouden. De partijen hebben het 'convenant duurzaam beton' op 24 maart ondertekend. Hiermee geven ze aan dat ze zich in de periode 2017 tot 2020 actief gaan inzetten voor de uitvoering van de duurzame maatregelen.
 

Netwerk Betonketen

Het Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouwprojecten door het reduceren van CO2 en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Ongeveer 100 organisaties (gemeenten, provincies, aannemers, betonleveranciers en recyclingbedrijven) zijn lid van de Betonketen en ondersteunen de doelstellingen. Struyk Verwo Infra is al sinds de start van Netwerk Betonketen hiervan actief lid