Struyk Verwo Infra

Nieuws

Introductie BRL milieuprofielen betonnen infraproducten

MVO

Eric de Groot, voorzitter van BeSt, krijgt de BRL aangeboden door Jan Klapwijk van KIWA.
Met de introductie van de Beoordelingsrichtlijn K11002 ‘Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, grasbetontegels en zetstenen voor dijkversterking krijgt die gemeente op de bouwplaats daadwerkelijk geleverd. 
 
De nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL):
 • kost overheden geen extra publiek geld om de milieuprofielen van betonnen infraproducten te bewijzen
 • bevordert de snelheid van aanbestedingen
 • helpt juridisch gesteggel te vermijden
 • zorgt voor eerlijke concurrentie


Dit waren enkele conclusies uit een informatiebijeenkomst met gemeenten, daags voor de officiële overhandiging van de BRL door Jan Klapwijk van KIWA aan Eric de Groot, voorzitter van BeST, branche van fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen.
Tijdens de bijeenkomst werden tevens ervaringen uitgewisseld tussen gemeenten en fabrikanten, waaronder ook Struyk Verwo Infra, om zekerheden te maximaliseren bij het bereiken van de gewenste milieuprestaties van infraproducten.

Nieuwe BRL gaat verder dan duurzaamheidkeurmerken

Er zijn veel duurzaamheidkeurmerken op de markt, maar weinig tot geen daarvan toetst achter de voordeur van fabrikanten of de producten conform vereiste milieuprofielen worden vervaardigd. De nieuwe BRL vult deze lacune. Daarbij gaat het om zaken als:
 
 • aard en herkomst van grondstoffen
 • mengselsamenstellingen
 • gebruik secundaire grondstoffen
 • gegevens over energiegebruik
 • gekwalificeerd personeel
 • gevalideerde softwaretools
 • conformiteit aan (inter)nationale normen en regels
 

De structurele systeemtoetsing van de productie geschiedt door een onafhankelijke partij. De afgegeven Duurzaamheidsverklaring aan de producent leidt tot gewaarborgde milieuprofielen voor de beschreven producten. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze producten uit te voeren. Voordeel voor de opdrachtgevers is voorts dat er meer uniformiteit in bestekeisen mogelijk is.

Gebaseerd op Milieu Kosten Indicator 

Overheden zoals gemeenten kiezen elk voor een eigen vorm van aanbesteden en wijze van weging van vele milieucriteria binnen de keten. De nieuwe BRL is gebaseerd op de Milieu Kosten Indicator (MKI), één getal dat een brede scope van de levenscyclus van producten bestrijkt, bekeken naar elf verschillende milieueffecten verdeeld over tien levensfases van het product. MKI is een wegingsmethode die net als circulariteit steeds gangbaarder wordt in de markt. Tijdens de bijeenkomst werd overigens benadrukt dat MKI een dynamisch systeem is en dat - in Europees verband - nog extra milieueffecten een plek krijgen in de afweging, zoals landwinning. Met de BRL beschikt de markt vanaf heden over extra betrouwbare milieuprofielen van betonnen infraproducten. Belangrijke informatie voor het behalen van milieuambities van opdrachtgevers en voor een meer uniforme, transparante wijze van aanbesteding en inschrijving.
 

BRL logische vervolgstap MVO-beleid Struyk Verwo Infra 

Sinds 2010 voert Struyk Verwo Infra een actief MVO-beleid. Belangrijke speerpunten in ons beleid zijn circulariteit en CO2-reductie. Onder het kopje MVO op onze website kunt u voorbeelden en resultaten terugvinden. Wij juichen deze nieuwe BRL toe. Wij verwachten dat de BRL aansluit op de behoefte van opdrachtgevers en het voor iedereen mogelijk maakt om te werken met duurzaam beton. Voor eventuele vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rinke Veld, Commercieel directeur.