Struyk Verwo Infra

Nieuws

Betrouwbare milieuprofielen

MVO, Overig
Opdrachtgevers in de GWW-sector krijgen met beoordelingsrichtlijn K11002 eindelijk zekerheid dat op de bouwplaats geleverde betonnen bestratingsproducten voldoen aan gewenste milieuprofielen.

Struyk Verwo Infra is via branchevereniging BeST nauw betrokken bij de nieuwe BRL die qua toetsing voor opdrachtgevers uniform, praktisch én kostenbesparend is. 
 

Milieu Kosten Indicator en Circulariteit

De branchevereniging van betonproducten heeft samen met het KIWA Milieuprofielen van betonnen infraproducten opgesteld. Deze zijn gebaseerd op een brede, levenscyclus omvattende scope van elf verschillende milieueffecten. Al deze effecten worden gekwantificeerd, opgeteld en in euro’s uitgedrukt in één getal, de Milieu Kosten Indicator (MKI). Dit getal geeft expliciet aan welke maatregelen je moet nemen en welke kosten je moet maken om de aangerichte milieuschade door het onderhavige product terug te brengen. Hoe lager de MKI-waarde, des te lager is de milieubelasting. 

Naast MKI is circulariteit de tweede belangrijke pijler van de nieuwe BRL. Meer concreet verklaart de producent via deze BRL K11002 zowel een bepaalde MKI-waarde als een vastgesteld percentage secundaire grondstoffen (circulariteit) van een aantal producten.
 

Duurzaamheidsverklaring

Er zijn veel duurzaamheidskeurmerken in omloop. Die toetsen echter niet of nauwelijks of de producten volgens de vereiste milieuprofielen worden vervaardigd. De BRL K11002 doet dat dus wel. De structurele systeemtoetsing van de productie geschiedt door een onafhankelijke partij. Als een product aan alle criteria voldoet, ontvangt een fabrikant een zogenaamde Duurzaamheidsverklaring. Dit leidt tot gewaarborgde milieuprofielen voor de beschreven producten waardoor gemeenten niet steeds zelf de controles op deze producten hoeven uit te voeren. 
 

Voordelen BRL K11002

De nieuwe BRL moet in de GWW-keten meer zekerheid afdwingen rondom het toepassen van duurzaam beton. Voor gemeenten en andere opdrachtgevers biedt zij diverse voordelen. Zij zorgt voor meer uniformiteit in bestekseisen en daardoor de snelheid van aanbesteden. Daarbij sluit de BRL ook aan op het moederbestek van het Netwerk Betonketen. De beoordelingsrichtlijn voorkomt juridisch gesteggel en bevordert eerlijke concurrentie. De opdrachtgever wordt verder ontzorgd omdat zij niet meer hoeft te controleren en geen extra kosten hoeft te maken om te zien of de milieuprofielen van de betonnen infraproducten op waarheid berusten.
 

Certificering en Netwerk Betonketen

De BRL K11002 is er primair op gericht om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonproducten te leveren onder externe certificatie. Een certificaat op basis van deze BRL levert het bewijs voor opdrachtgevers in het kader van duurzaam inkopen en biedt tevens een bewijsmiddel bij de BRL Bouwwerken met duurzaam beton van het Netwerk Betonketen. Het vormt daarmee een goede aanvulling op de uitvraag van opdrachtgevers naar duurzaam beton. 
 

Samenwerking in de keten

Sinds 2010 voert Struyk Verwo Infra een actief MVO-beleid. Belangrijke speerpunten zijn CO2-reductie en circulariteit. Deze kunnen tezamen met andere milieueffecten weer vertaald worden in overkoepelende MKI-ambities voor de diverse betonnen bestratingsproducten.
 
Binnen de visie van Struyk Verwo Infra is voor een optimale milieuperformance samenwerking in de keten van essentieel belang. Opdrachtgevers, aannemers, recyclingbedrijven en betonfabrikanten moeten de handen ineen slaan om de gezamenlijke milieudoelen te realiseren. Daarom zijn wij al vanaf het begin actief in de diverse regio’s van het Netwerk Betonketen van Daaf de Kok. Daarbij gebruikt men elkaars kennis en mogelijkheden. Met de BRL K11002 die in nauw samenspel met het KIWA is opgezet, worden aan deze samenwerking nu waarden als transparantie, objectiviteit en bewijslast toegevoegd.  
 

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen?

 

Ga naar onze website - Duurzaamheid ligt op straat