Struyk Verwo Infra

Nieuws

Duurzaamheid verzekerd

MVO

Opdrachtgevers in de GWW-sector willen de zekerheid dat de geleverde betonnen bestratingsproducten voldoen aan de gewenste milieuprofielen. Certificering volgens de gloednieuwe BRL K11002 biedt die garantie. Kiwa heeft dit certificaat 23 maart jongstleden uitgereikt aan een aantal producenten, waaronder Struyk Verwo Infra.

Download BRL K11002 certificaat 

BRL K11002

Voor veel opdrachtgevers is het altijd lastig geweest om inzicht te krijgen in het productieproces van fabrikanten. Dat heeft de branche van bestratingsproducenten, onderdeel van het Betonhuis, doen besluiten om samen met Kiwa de BRL K11002 op te stellen. Deze richtlijn maakt het nu eenvoudig om duurzaamheid uit te vragen voor onze producten. Zij biedt de opdrachtgever bovenal de zekerheid dat de geleverde producten voldoen aan de gewenste milieuprofielen. 

Download flyer BRL K11002 van Betonhuis

Volledige transparantie

Struyk Verwo Infra stelt als betonfabrikant milieuprofielen en een MKI-berekening op van haar producten en verantwoordt deze in een duurzaamheidsverklaring (DV). De waarde van de milieukostenindicator (MKI) is berekend uit de milieueffecten die weer het resultaat zijn van een levenscyclusanalyse (LCA).

Een externe certificerende instantie controleert of de gegevens, gebruikt voor de MKI-berekening, kloppen. Kiwa controleert of de feitelijke gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met de gedeclareerde waarden op de DV van Struyk Verwo Infra.

Naast een milieueis van de opdrachtgever voor een (maximale) MKI-score, kan hij ook een circulariteitseis voor het gebruik van secundaire grondstoffen in de DV laten opnemen. Op deze wijze krijgt de opdrachtgever maximale transparantie en zekerheid dat de milieuprestaties van de producten van Struyk Verwo Infra bij levering gelijk zijn aan die bij inschrijving.

Meerwaarde opdrachtgever

Samenvattend biedt de BRL K11002 opdrachtgevers de volgende voordelen:

  • meer uniformiteit en transparantie in bestekken en dus snelheid van aanbesteden
  • zekerheid duurzame producten en fundament voor het moederbestek van BouwCirculair
  • voorkomen van juridische discussies en bevorderen van eerlijke concurrentie
  • ontzorgen en kosten besparen door wegvallen van (eigen) controle
     

Aansluiting op BouwCirculair

BRL K11002 sluit aan op het moederbestek van BouwCirculair, voorheen Netwerk Betonketen. Regionaal worden er door BouwCirculair al jaren bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle betonketenpartners samenkomen om duurzaamheid te bevorderen. Struyk Verwo Infra speelt vanaf het begin een actieve rol in deze overleggen.

Het is aan de opdrachtgever of hij alleen om de MKI of circulariteit vraagt, of om beide. In aansluiting op het moederbestek mag de MKI maximaal € 25,- per m³ bedragen. Voor het gebruik van secundaire grondstoffen geldt minimaal 15% van het totaal volume. Technisch is een hoger percentage mogelijk, maar dit kan weer nadelige gevolgen hebben voor de MKI. 

De beschikbaarheid van betongranulaat is nog steeds beperkt. Daarom gebruikt Struyk Verwo Infra andere secundaire grondstoffen zoals AEC-granulaat, Eco-granulaat, kalkkorrels en spoorballast. Met de genoemde 15% gaan de producenten van betonnen bestratingsproducten veel verder dan de 5% vermeld in het betonakkoord: een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector.

Cycle for Concrete

Alle genoemde initiatieven beantwoorden al grotendeels aan de wens van de opdrachtgevers om circulariteit te bevorderen. Een belangrijk onderdeel wordt echter buiten schot gelaten: het betonafval weer terugbrengen in de keten, zodat hoogwaardig hergebruik kan plaatsvinden. Betonafval dat vrijkomt is van de opdrachtgevers. Via duidelijke richtlijnen kan de opdrachtgever dus aangeven wat er met deze reststroom moet gebeuren. Zo zorgt hij zelf voor de beschikbaarheid en legt hij de basis voor circulariteit. 

Om het voor opdrachtgevers makkelijk te maken heeft Struyk Verwo Infra als ketenpartner het concept Cycle for Concrete (C4C) ontwikkeld. Struyk Verwo Infra zorgt voor het verzamelen, innemen, breken en uiteindelijk hergebruik van het betonafval. Zusterbedrijven gebruiken niet geschikte gradaties van het gebroken puin in hun eindproducten waardoor 100% van het schone betonpuin hoogwaardig wordt hergebruikt. Alles staat of valt dus bij goede partnering in de keten.

Ik ben geïnteresseerd in een presentatie over C4C

Lees meer over onze belangrijkste MVO-topics