Struyk Verwo Infra

Nieuws

Groene Hart gaat voor duurzaam beton

MVO, Overig

Beton anders produceren en vaker hergebruiken, om daarmee de CO₂-uitstoot te verlagen en het gebruik van grondstoffen te verminderen! Daarover maken gemeenten, aannemers, slopers, recyclebedrijven en betonproducenten, waaronder Struyk Verwo Infra, in het Groene Hart samen afspraken. Op 30 oktober jl. ondertekenden zij gezamenlijk het convenant: ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’. 

Hergebruik van beton

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen gaan in samenwerking met bedrijven beton duurzamer inkopen en verwerken. Daarnaast scheiden ze bij sloopprojecten het vrijkomende beton uit stoepen, wegen en gebouwen. Door hergebruik van het beton en het circulair maken van de keten wordt bespaard op de winning van zand en grind, en wordt ook de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderd.
 
De partijen die het convenant tekenden willen de betonketen sluiten en er op die manier voor zorgen dat afval juist grondstof wordt. Zo willen zij starten met minimaal 15% van het vrijkomende beton te verwerken in nieuw beton, zoals straatstenen en tegels. Sowieso streven zij per direct naar 100% hergebruik van het vrijkomende beton in nieuw beton. Het uiteindelijke doel is een CO2-reductie te bereiken van 30% in 2021. 

Groene Hart circulair

Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen willen gezamenlijk aan de slag met duurzaamheid in het Groene Hart. Het doel: in 2050 CO2- en energieneutraal zijn met een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin alles hergebruikt wordt en er dus vrijwel geen afval meer is. Het ontwerpen van innovatieve gebouwen en producten en het hergebruik van grondstoffen levert ook extra werkgelegenheid en innovatie op. 

Ondertekening convenant

Het convenant ‘ Groene Hart gaat voor duurzaam beton’ wordt ondertekend door: gemeente Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, Betonmortel Centrale Koudekerk (BCK), Goudse Betonmortel Centrale (GBC), KWS infra, Aannemingsbedrijf Van der Meer, Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls, Struyk Verwo Infra, Betonindustrie De Hamer, MBI beton, Rewinn, Theo Pouw groep en Vlasman.