Struyk Verwo Infra

Nieuws

Tijdelijke toeslag - extreem lage waterstanden

Overig


Bron: ANP

Het is u vast niet ontgaan dat door langdurig aanhoudende droogte de waterstanden in onze rivieren extreem laag zijn. Er is zelfs sprake van de laagste waterstanden ooit gemeten.

Gevolgen aanvoer grondstoffen & levertijden

Dit heeft grote gevolgen voor de aanvoer van grondstoffen. Door de lage waterstand kunnen schepen alleen met een geringe diepgang varen. De belading per schip is lager zodat er meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Regelmatig wordt er 70% minder geladen dan gebruikelijk. Tevens is het mogelijk dat, door beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en transportmiddelen, levertijden in gevaar komen. Om stagnatie te voorkomen en meerkosten te beperken schakelen wij in een aantal gevallen over naar transport over de weg en/of naar alternatieve grondstoffen. Daarmee trachten wij leverproblemen en extreme meerkosten te voorkomen, maar beide oplossingen zijn kostenverhogend.

Extreme situatie duurt voort

Tot nu toe heeft Struyk Verwo Infra deze extra kosten voor eigen rekening genomen. De situatie neemt echter extreme vormen aan waarbij het einde nog niet in zicht is. Wij zijn nu genoodzaakt om deze kosten, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, door middel van een laagwatertoeslag aan u door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen in week 47.

Wekelijkse vaststelling laagwatertoeslag

De laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren en heeft betrekking op de aanvoer van grondstoffen. De periode tussen het aanleveren van grondstoffen en aflevering  van het eindproduct is gemiddeld 6 weken. Om die reden hanteren wij bij aflevering de laagwatertoeslagen van 6 weken eerder. Wekelijks wordt de laagwatertoeslag voor onze fabrieken door middel van een gewogen gemiddelde vastgesteld. Deze vindt u hier op de website tezamen met de laagwaterstanden van de voor ons relevante meetlocaties in de rivieren. Bij levering wordt de laagwatertoeslag (in de vorm van een bedrag per ton product) aan u doorberekend. Het tarief is gebaseerd op de laagwaterstand van 6 weken voorafgaand aan de leverdatum.

De doorbelaste kosten voor laagwater zijn kosten die aan de uiteindelijke opdrachtgever mogen worden doorberekend.  Zie voor meer informatie over juridische aspecten het hier volgende artikel in de Cobouw.

Omdat laagwatertoeslag op ca. 80% van onze grondstoffen betrekking heeft, zullen wij dit naar rato in onze laagwatertoeslag doorberekenen. De toeslag wordt dus gebaseerd op het gewicht van de producten bij aflevering en de berekende toeslag van 6 weken eerder. Zodra het waterpeil in de rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag (na 6 weken) komen te vervallen.

Wij verwachten dat deze manier van berekenen de meest zuivere en transparante vorm is. Hieronder vindt u de tabellen behorend bij de leveringen van week 47 t/m week 3. Wekelijks wordt deze pagina bijgewerkt met de nieuwste gegevens.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Uw vaste contactpersoon beantwoordt deze graag.

Deze pagina is geactualiseerd op 10-12-2018 om 16.30 uur.

 


Tabel laagwatertoeslag - leveringen week 47
 
Herkomst/peil Toelichting 

Verdeling wk 41

Gem. stand wk 41

Millingen-Loevestein Meetmoment 8.00 u RWS 26% 203
Maxau-Kaub Gemiddeld/dag 23% 61
Driel-Amsterdam Rijn Meetmoment 8.00 u RWS 13% 244
Ruhrort Gemiddeld/dag 9% 192
Heijen-Marksluis Meetmoment  7.00 u RWS 7% 15
Amsterdam nvt 5%  
Lingermeer-Tiel Meetmoment  6.00 u RWS 4% 221
Vlissingen nvt 0%  
België nvt 0%  
Aanleveringen laagwatervrij nvt 13%  
  Totaal 100%  

Meerkosten per ton gereed product

Week 47
€ 3,78

 

 


Tabel laagwatertoeslag - leveringen week 48
 
Herkomst/peil Toelichting 

Verdeling wk 42

Gem. stand wk 42

Millingen-Loevestein Meetmoment 8.00 u RWS 26% 180
Maxau-Kaub Gemiddeld/dag 23% 38
Driel-Amsterdam Rijn Meetmoment 8.00 u RWS 13% 233
Ruhrort Gemiddeld/dag 9% 170
Heijen-Marksluis Meetmoment  7.00 u RWS 7% 31
Amsterdam nvt 5%  
Lingermeer-Tiel Meetmoment  6.00 u RWS 4% 194
Vlissingen nvt 0%  
België nvt 0%  
Aanleveringen laagwatervrij nvt 13%  
  Totaal 100%  

Meerkosten per ton gereed product

Week 48
€ 4,34

 

 


Tabel laagwatertoeslag - leveringen week 49
 
Herkomst/peil Toelichting 

Verdeling wk 43

Gem. stand wk 43

Millingen-Loevestein Meetmoment 8.00 u RWS 28% 163
Maxau-Kaub Gemiddeld/dag 11% 29
Driel-Amsterdam Rijn Meetmoment 8.00 u RWS 13% 230
Ruhrort Gemiddeld/dag 9% 155
Heijen-Marksluis Meetmoment  7.00 u RWS 7% 49
Amsterdam nvt 5%  
Lingermeer-Tiel Meetmoment  6.00 u RWS 4% 182
Vlissingen nvt 5%  
België nvt 5%  
Aanleveringen laagwatervrij nvt 13%  
  Totaal 100%  

Meerkosten per ton gereed product

Week 49
€ 4,40

 

 


Tabel laagwatertoeslag - leveringen week 50
 
Herkomst/peil Toelichting 

Verdeling wk 44

Gem. stand wk 44

Millingen-Loevestein Meetmoment 8.00 u RWS 36% 176
Maxau-Kaub Gemiddeld/dag 4% 50
Driel-Amsterdam Rijn Meetmoment 8.00 u RWS 13% 226
Ruhrort Gemiddeld/dag 4% 170
Heijen-Marksluis Meetmoment  7.00 u RWS 7% 24
Amsterdam nvt 14%  
Lingermeer-Tiel Meetmoment  6.00 u RWS 4% 192
Vlissingen nvt 5%  
België nvt 0%  
Aanleveringen laagwatervrij nvt 13%  
  Totaal 100%  
Meerkosten per ton gereed product Week 50
€ 2,93


 


Tabel laagwatertoeslag - leveringen week 51 + week 52
 
Herkomst/peil Toelichting 

Verdeling wk 45

Gem. stand wk 45

Millingen-Loevestein Meetmoment 8.00 u RWS 36% 180
Maxau-Kaub Gemiddeld/dag 4% 44
Driel-Amsterdam Rijn Meetmoment 8.00 u RWS 13% 239
Ruhrort Gemiddeld/dag 4% 177
Heijen-Marksluis Meetmoment  7.00 u RWS 7% 33
Amsterdam nvt 14%  
Lingermeer-Tiel Meetmoment  6.00 u RWS 4% 199
Vlissingen nvt 5%  
België nvt 0%  
Aanleveringen laagwatervrij nvt 13%  
  Totaal 100%  
Meerkosten per ton gereed product Week 51 + week 52
€ 2,60


 


Tabel laagwatertoeslag - leveringen week 1 + week 2
 

Herkomst/peil Toelichting 

Verdeling wk 46

Gem. stand wk 46

Millingen-Loevestein Meetmoment 8.00 u RWS 36% 180
Maxau-Kaub Gemiddeld/dag 4% 43
Driel-Amsterdam Rijn Meetmoment 8.00 u RWS 13% 241
Ruhrort Gemiddeld/dag 4% 186
Heijen-Marksluis Meetmoment  7.00 u RWS 7% 20
Amsterdam nvt 14%  
Lingermeer-Tiel Meetmoment  6.00 u RWS 4% 206
Vlissingen nvt 5%  
België nvt 0%  
Aanleveringen laagwatervrij nvt 13%  
  Totaal 100%  

Meerkosten per ton gereed product

Week 1 + week 2
€ 2,37


 


Tabel laagwatertoeslag - leveringen week 3
 

Herkomst/peil Toelichting 

Verdeling wk 47

Gem. stand wk 47

Millingen-Loevestein Meetmoment 8.00 u RWS 36% 164
Maxau-Kaub Gemiddeld/dag 4% 32
Driel-Amsterdam Rijn Meetmoment 8.00 u RWS 13% 217
Ruhrort Gemiddeld/dag 4% 163
Heijen-Marksluis Meetmoment  7.00 u RWS 7% 13
Amsterdam nvt 14%  
Lingermeer-Tiel Meetmoment  6.00 u RWS 4% 185
Vlissingen nvt 5%  
België nvt 0%  
Aanleveringen laagwatervrij nvt 13%  
  Totaal 100%  
Meerkosten per ton gereed product Week 3
€ 2,49