Struyk Verwo Infra

Nieuws

MVO Prestatieladder niveau 4 - uniek in de branche

MVO, Overig

Commercieel directeur Rinke Veld neemt het MVO prestatieladder - niveau 4 certificaat in ontvangst van Jan Klapwijk van Kiwa.

Op 25 maart jl. ontving commercieel directeur Rinke Veld het certificaat MVO Prestatieladder niveau 4 uit handen van Jan Klapwijk van Kiwa. Een bekroning op het jarenlange gevoerde MVO-beleid. En een unicum. Er is geen enkele andere bestratingsleverancier gecertificeerd op de MVO Prestatieladder. 

Wat is de MVO Prestatieladder?

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkeling
concreet en objectief aantoonbaar. Om in aanmerking te komen voor een certificering moet je door middel van 33 indicatoren kunnen aantonen dat je als bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Daarbovenop moet je je ook inzetten om stakeholders te betrekken bij wat je als onderneming doet en bij de besluitvorming. De samenwerking in de keten is een groeiend en actief proces.

Intensieve samenwerking & kennisdeling in de keten

Rinke Veld: ‘Al jaren geven wij inhoud aan een MVO beleid. De MVO Prestatieladder zien wij als een bekroning maar belangrijker nog als garantie aan opdrachtgevers dat we doen wat we zeggen. We hebben veel stakeholders meegekregen in onze gedachten hoe je verantwoord onderneemt en het maximale op gebied van duurzaamheid bereikt. 

Tevens zijn wij samenwerkingen gestart in de keten omdat bijvoorbeeld circulariteit alleen mogelijk is als ketenpartners samenwerken. Er vindt al snel een natuurlijke selectie plaats met wie je wel en niet kan samenwerken om idealen te verwezenlijken. De kennis die wij opdoen delen wij ook weer op diverse plaatsen zodat andere bedrijven daar hun voordeel mee kunnen doen. Die actieve rol in de totale keten heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij trede 4 op de MVO Prestatieladder hebben bereikt.’ 

Verschil niveau 3 en niveau 4

Jan Klapwijk vult aan: ‘Met name dat selectieproces is van invloed. Voor het behalen van niveau 4 is het van belang dat je stakeholders nóg intensiever betrekt bij het voeren van je duurzaamheidsbeleid. Samenwerkt met bedrijven die hetzelfde duurzame beleid willen
voeren als jij. Dat kan ook betekenen dat je afscheid neemt van samenwerkingspartners die niet langer bij jouw bedrijfsvoering passen. 

MVO Prestatieladder belangrijk voor opdrachtgever

Jan Klapwijk: ‘De MVO Prestatieladder is ook voor de opdrachtgever belangrijk. Je kunt aantonen dat je in de breedte aan het onderwerp duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. En als je in de keten een voortrekkersrol wilt spelen, zoals
Struyk Verwo Infra dat doet, is het belangrijk dat je dat ook uitstraalt naar andere partijen in die keten.‘

Meer informatie?

Download certificaat MVO Prestatieladder - trede 4

Vragen over de MVO Prestatieladder? Stel ze ons.