Struyk Verwo Infra

Nieuws

Nieuw:
Geluidrapport Silent Way voor 30 km/uur

Product uitgelicht, Overig

Het geluidrapport Silent Way voor 30 km/uur toont aan dat aanzienlijke geluidreducties te behalen zijn ten opzichte van dicht asfaltbeton (DAB), steen mastiek asfalt (SMA) en gewone straatstenen in keperverband.

Voor de geluidsreducerende betonstraatsteen Silent Way is door Raadgevend Ingenieursbureau M+P een geluidrapport opgesteld om een betrouwbare indicatie te geven van de geluidreductie bij een snelheid van 30 km/h. Het rapport toont aan dat ook in 30 km/h zones aanzienlijke geluidreducties te behalen zijn ten opzichte van dicht asfaltbeton (DAB), steen mastiek asfalt (SMA) en gewone straatstenen in keperverband.

Juridische kader 30 km/h zones

Officieel vallen 30 km/h gebieden niet onder de reconstructieregeling van de Wet geluidhinder (Wgh), maar via de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) geldt de verplichting om hier op vergelijkbare wijze mee om te gaan (jurisprudentie). Ook kan de zogeheten saneringsregeling gelden wanneer de geluidbelasting achter de gevels te hoog is. In het geval van meerdere woningen gelegen aan één straat zijn stille straatstenen zoals Silent Way daarom een bijzonder goedkope en efficiënte bronmaatregel, zeker als deze in een vervangingscyclus worden meegenomen. Subsidie voor geluidsaneringen kan worden aangevraagd via het Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Vervanging asfalt door elementenverharding

Asfaltverhardingen kunnen volgens de reconstructieregeling probleemloos worden vervangen door straatstenen zolang deze stiller zijn. Silent Way is aantoonbaar stiller dan de meeste asfaltsoorten en heeft bovendien de volgende voordelen als het gaat om 30 km/h wegen:

  • Bestand tegen langzaam rijdend en wringend verkeer; levensduur minimaal 20 jaar.
  • Esthetisch en functioneel passend in woonwijken of andere verblijfsgebieden.
  • Verkrijgbaar in diverse kleuren voor verkeersaanduidingen.
  • Makkelijke opneembaar bij graaf- of andere werkzaamheden.


Meer weten?

Download het geluidrapport Silent Way 30 km/h
Download hier de whitepaper Stille Wegdekken