Struyk Verwo Infra

Nieuws

Corona update

OverigHet is u zeker niet ontgaan dat op het moment in Nederland/Europa de Covid-19 pandemie heeft geleid tot veel onzekerheid en verstrekkende overheidsmaatregelen.

De gezondheid en veiligheid van onze klanten, leveranciers en medewerkers zijn voor Struyk Verwo Infra topprioriteit. We volgen de richtlijnen en het advies van het RIVM en hebben naar aanleiding van de recente ontwikkelingen de nodige maatregelen genomen. Wél kunnen wij u 'gewoon’ van dienst zijn zoals u dat van ons gewend bent.

Bestellen blijft mogelijk, productielocaties blijven geopend

Het plaatsen van bestellingen en het leveren daarvan blijft mogelijk. Ook blijven de productielocaties geopend. Bezoekt u de balie? Probeer daarbij, zoals door de overheid gevraagd, 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Natuurlijk willen wij graag iedereen helpen, maar wij vragen u vriendelijk onze productielocaties NIET te bezoeken als u verkoudheidsverschijnselen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest en een verhoging of koorts.

Wijziging in franco leveringen

Het kan zijn dat franco leveringen in de loop van de dag worden geleverd. Onze chauffeurs kunnen niet meer blijven overnachten doordat voorzieningen onderweg gesloten zijn. Ze moeten dus elke dag terugvallen op thuis. Dit maakt de planning lastiger en complexer.

Per direct wordt de fysieke aftekening van de digitale afleverbon door de uitvoerder op het werk, tot nader order, stop gezet om niet strikt noodzakelijk contact te vermijden. Daarmee wordt de chauffeur verplicht om een foto te maken van de aflevering.

Stilleggen projecten en/of productie of uitstellen van leveringen 

Op dit moment kunnen we op al onze locaties nog produceren en doen we er alles aan om tijdig uw gevraagde producten op voorraad te hebben en uit te leveren. Echter, er kunnen zich situaties voordoen waardoor bijvoorbeeld projecten door de opdrachtgever, de aannemer of bevoegde instanties worden stilgelegd. Dit kan ook bij onze toeleveranciers of op een van onze productielocaties plaatsvinden. De eventuele gevolgen van uitgestelde leveringen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zullen – zodra we in rustiger vaarwater terecht komen – moeten worden afgewikkeld op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst, de toepasselijke voorwaarden of de wet. Het is voor ons nu te vroeg om alle mogelijke gevolgen te kunnen inschatten. Daarom willen we bij voorbaat aangeven dat wij deze situatie classificeren als overmacht en mogelijke gevolgen voor onze dienstverlening geen basis kan zijn voor eventuele schadevergoedingen.

Kantoren niet toegankelijk voor bezoekers

Onze medewerkers zullen tot en met 28 april geen klanten bezoeken en onze kantoren zijn in die periode niet toegankelijk voor bezoekers. Waar mogelijk werken onze medewerkers vanuit huis en zijn zowel digitaal als telefonisch bereikbaar. Zo kunnen wij u 'gewoon’ van dienst zijn zoals u dat van Struyk Verwo Infra gewend bent.

Wij bedanken u voor uw begrip!
Struyk Verwo Infra