Struyk Verwo Infra

Nieuws

Betonketen Fryslân maakt werk van duurzaamheid

MVO

Wethouder Hein de Haan en Daaf de Kok van BouwCirculair zijn enthousiast over het uitvoeringsprogramma van Betonketen Fryslân

Wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden en Daaf de Kok van BouwCirculair.

Maandag 8 juni jl. werd op het stadhuis van Leeuwarden het uitvoeringsprogramma ‘Betonketen Fryslân’ ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, wethouder Hein de Haan en Daaf de Kok van BouwCirculair. In de Betonketen Fryslân zetten 17 betrokken opdrachtgevers en marktpartijen, waaronder Struyk Verwo Infra, zich in voor het verduurzamen van de betonketen. 

In het uitvoeringsprogramma ‘Betonketen Fryslân’ conformeren de deelnemers zich aan het slim omgaan met energie en grondstoffen en het zoveel mogelijk sluiten van de grondstofketens. Gezamenlijk zetten ze zich in om de CO2 uitstoot, die vrijkomt bij de productie van beton, zo veel mogelijk te beperken en beton als grondstof zoveel mogelijk te hergebruiken. Het programma loopt tot en met 31 december 2022. 

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “Provincie Fryslân wil zich door ontwikkelen als meest gunstige ontwikkelregio voor circulaire economie: in 2025 een plek in de top 3 van Europa. Dit initiatief steunen wij daarom van harte.” Wethouder Hein de Haan vult aan: “Met het sluiten van deze duurzame en circulaire betonketen zetten we concreet stappen in het behalen van deze doelstellingen. Fantastisch dat al deze partners, zowel opdrachtgevers als marktpartijen, bereid zijn zich gezamenlijk hiervoor in te zetten”.

Met het uitvoeringsprogramma worden alle partijen uit de keten bij elkaar gebracht. Daaf de Kok, oprichter BouwCirculair: “Wij begeleiden de partners in de keten bij de uitvoering van projecten en we monitoren de behaalde resultaten. Ook wisselen we kennis uit met andere regionale ketens. De gemaakte afspraken hierover, samen met onze partners, zijn nu verzameld in het Uitvoeringsprogramma ‘Betonketen Fryslân’.“

De 17 deelnemers van Betonketen Fryslân
 

Overheden Marktpartijen
 • Provincie Fryslân
 • Struyk Verwo Infra
 • Gemeente Leeuwarden
 • IJB Groep
 • Gemeente De Fryske Marren
 • Haarsma Groep
 • Gemeente Heerenveen
 • Kijlstra Betonmortel
 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Van de Bosch Beton
 • Gemeente Waadhoeke
 • Oosterhof Holman
 • Gemeente Harlingen
 •  EFKO Beton
 • Gemeente Smallingerland
 • Noppert Beton
 
 • Jansma Drachten

Adviseur & accountmanager Egbert Müller ondertekende het uitvoeringsprogramma uit naam van Struyk Verwo Infra.

Adviseur & accountmanager Egbert Müller ondertekende het uitvoeringsprogramma uit naam van Struyk Verwo Infra. 

Struyk Verwo Infra is deelnemer van het eerste uur aan de Betonketens. Activiteiten op het gebied van circulariteit, alternatieve grondstoffen, lage tot geen CO2-uitstoot, hebben onze volle aandacht. Onze expertise en opgedane ervaringen delen wij graag. Inmiddels bieden wij een complete familie aan duurzaamheidsoplossingen, waaronder CERO cementvrij beton, het recyclingsconcept Cycle for Concrete en CirCOton. Circoton volgt het moederbestek van Bouwcirculair met een MKI van minimaal € 23,00 voor betonstraatstenen en -tegels, minimaal € 25,00 per m3 voor betonbanden en minimaal 15% gerecycled materiaal.