Struyk Verwo Infra

Nieuws

Nieuwe rijwielpadband vermindert eenzijdige ongevallen

Product uitgelicht

Vergevingsgezinde fietspadband | Rijwielpadband 3/12x20

Naar aanleiding van gesprekken tussen de gemeente Den Haag en de lokale afdeling van de Fietsersbond, is door Struyk Verwo Infra een vergevingsgezinde rijwielpadband ontwikkeld die eenzijdige ongevallen moet voorkomen. De rijwielpadband 3/12x20 verloopt in hoogte slechts 3 cm over een breedte van 9 cm en scheidt het fietspad van het trottoir. De Fietsersbond had hier een aantal goede redenen voor.

Wegnemen obstakelvrees

Normaliter houdt een fietser afstand tot kantopsluitingen en obstakels langs het fietspad.  Door deze zogeheten obstakelvrees wordt de effectieve breedte van het fietspad minder dan de werkelijke breedte. De obstakelvrees voor een rijwielpadband 3/12x20 is zeer klein vergeleken met een  opsluitband of gazonband die doorgaans verticaal 5 cm boven het fietspad uitsteken.

Vermindering valgevaar

Verhoogde kantopsluitingen vormen volgens de Fietsersbond een gevaar voor fietsers doordat het voorwiel kan afketsen onder een kleine hoek. Bijvoorbeeld bij het inhalen en achteromkijken kan een fietser de kantopsluiting raken en vallen. Dit is na vallen door gladheid de belangrijkste oorzaak bij enkelvoudige fietsongevallen. De Fietsersbond staat er dan ook op dat afscheiding tussen fietspad en trottoir “of vlak of schuin” moet zijn. Gazonbanden of verhoogde opsluitbanden worden “sterk afgeraden”.

Gescheiden fietspad en trottoir in Den Haag

Scheiding fietsers en voetgangers

Volgens het ‘Vervolgonderzoek verkeersveiligheid trottoirbanden’ (Rijkswaterstaat 2017), zorgt een hoogteverschil voor veel minder gebruik door fietsers van het voetpad en veel minder gebruik van het fietspad door voetgangers. Als langs een fietspad gazonbanden en verhoogde opsluitbanden worden vervangen door rijwielpadbanden wordt het fietspad dus niet alleen veiliger, maar ook effectief breder.

Meer informatie?

 

Ga naar de Productselector - Rijwielpadbanden 3/12x20