Leiden kleurt blauw en groen

Droogte, hittestress, hevige buien en afnemende biodiversiteit zijn helaas maar al te bekende verschijnselen. De periodieke rioolvervanging was voor gemeente Leiden aanleiding om projecten op een integrale manier te ontwerpen, rekening houdend met de fysieke impact, uitvoering en beheer. De Gasthuiswijk en Noorderkwartier Oost zijn de eerste wijkvernieuwingsprojecten die klimaatadaptief en natuurinclusief werden ingericht met veel aandacht voor bewonersparticipatie.

Om meer accent op duurzaamheid te krijgen is de gemeente Leiden met de nieuwe afdeling Duurzame Leefomgeving gestart. Alle beleidsmensen, ontwerpers en architecten die duurzaamheid en openbare ruimte-inrichting in hun portefeuille hebben, zitten nu bij elkaar. Het handboek is uitgebreid met materialen voor klimaatadaptatie en technische oplossingen.

klimaatadaptieve straat Leiden

raingarden naast infiltrerend groenvak

Raingardens

In Noorderkwartier Oost is goed gekeken naar de waterdoorlaatbaarheid van de bestratingsmaterialen en de voegvullingen om water zoveel mogelijk vast te houden en te infiltreren. Het gedeelte waar de auto’s kunnen rijden en parkeren, is voorzien van zowel nieuwe als hergebruikte gebakken materialen.

In een deel van de parkeervakken zijn de waterdoorlatende Hydro Lineo grasstenen in de kleur Saxum roodzwart toegepast om hier mooi op aan te sluiten. Ook tussen de verkeersdrempels en trottoirbanden kan tijdelijk water worden opgevangen.

Daarnaast is als test een raingarden aangelegd waarin het hemelwater van de straat en van de bovengrondse afgekoppelde woningen wordt opgevangen, waarna het rustig in de bodem kan infiltreren.

Wadibanden

In de Gasthuiswijk komt vooral meer ruimte voor water. Een nieuw watersysteem houdt het waterpeil in de wijk in balans. Regenwater afkomstig van daken en de omliggende verharding wordt via wadibanden afgevoerd naar greppels en opgevangen in open water. Uiteraard is ook in de Gasthuiswijk veel aandacht besteed aan openbaar groen en biodiversiteit. Met parkjes waar kinderen kunnen spelen, fijne ontmoetingsplekken en ruimte voor een potje jeu de boules.

Meer informatie?

Ontvang de brochure groenbestrating

volgelopen wadi gewassen wadiband