Aankondiging toeslag i.v.m. extreem lage waterstanden

Het is u vast niet ontgaan dat door langdurige aanhoudende droogte in heel Europa de waterstanden in rivieren extreem laag zijn. Er is zelfs sprake van de laagste waterstanden ooit gemeten. Wij worden momenteel geconfronteerd met onvoorziene extra kosten voor de aanvoer van grondstoffen. Door de lage waterstand kunnen schepen alleen met een geringe diepgang varen. De belading per schip is lager zodat er meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Het komt regelmatig voor dat er 70% minder geladen kan worden dan gebruikelijk. Tevens is het mogelijk dat, door beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en transportmiddelen, levertijden in gevaar komen. Om stagnatie te voorkomen en meerkosten te beperken schakelen wij in een aantal gevallen over naar transport over de weg en/of naar alternatieve grondstoffen. Daarmee trachten wij leverproblemen en stagnatie te voorkomen, maar beide oplossingen zijn kostenverhogend.

Tot nu toe heeft Struyk Verwo Infra deze extra kosten voor eigen rekening genomen. De situatie neemt echter extreme vormen aan waarbij het einde nog niet in zicht is. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om deze kosten, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, door middel van een laagwatertoeslag aan u door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen op maandag 12 september, week 37.

De laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren en heeft betrekking op de aanvoer van grondstoffen. De periode tussen het aanleveren van grondstoffen en aflevering  van het eindproduct is gemiddeld 6 weken. Om die reden hanteren wij bij aflevering de laagwatertoeslagen van 6 weken eerder. Wekelijks wordt de laagwatertoeslag voor onze fabrieken door middel van een gewogen gemiddelde vastgesteld en ongeacht productielocatie verrekend . Deze zullen wij publiceren op onze website tezamen met de laagwaterstanden van de voor ons relevante meetlocaties in de rivieren. Bij levering wordt de laagwatertoeslag (in de vorm van een bedrag per ton product) aan u doorberekend. Het tarief is gebaseerd op de laagwaterstand van 6 weken voorafgaand aan de leverdatum.

 

De doorbelaste kosten voor laagwater zijn onvoorziene kosten ontstaan door een overmacht situatie. Deze kosten mogen na overleg aan de uiteindelijke opdrachtgever worden doorberekend. Zie het Burgerlijk wetboek artikelen 6:258 en 7:753 en de UAV paragraaf 47 lid 1 en/of paragraaf 44 lid 1 sub b.

Omdat laagwatertoeslag op ca. 80% van onze grondstoffen betrekking heeft zullen wij dit naar rato in onze laagwatertoeslag doorberekenen. De toeslag wordt dus gebaseerd  op het gewicht van de producten bij aflevering en de berekende toeslag van 6 weken eerder. Een algemeen overzicht wordt bijgehouden op onze pagina over de momenteel geldende toeslagen. Een gedetailleerd overzicht van de laagwaterstanden en de berekening kunt u hier volgen: https://www.struykverwoinfra.nl/N-296/tabellen-laagwatertoeslagen

Wij verwachten dat deze manier van toerekenen de meest zuivere en transparante vorm is. Onderstaand vindt u de tabel behorend bij de leveranties in week 37. Zodra het waterpeil  in de rivieren het normale niveau heeft bereikt zal de toeslag (na 6 weken) komen te vervallen.

Heeft u nog vragen?

U vaste contactpersoon beantwoordt deze graag.