onkruidpreventie door uitstapbanden

Onkruidpreventie door beter straatwerk en meer groen

Gemeenten, bedrijven, groenvoorzieners en hoveniers op zoek moesten naar andere onkruidbestrijdingsmethoden. Hoewel er voldoende alternatieven zijn om onkruid niet-chemisch te bestrijden, komen we er nu achter dat deze mechanische en thermische technieken relatief duur en arbeidsintensief zijn.

Het goede nieuws: als van te voren goed nagedacht wordt over het gebruik en aanleg van verharding én openbaar groen blijken deze methoden niet altijd nodig te zijn - of in ieder geval minder. In deze blog wil ik u aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien dat simpele oplossingen kunnen bijdragen aan een efficiënter onkruidbeheer en een hogere beeldkwaliteit.

Preventief inrichten met verharding

Binnenstedelijk wordt veel elementenverharding toegepast, omdat deze makkelijk opneembaar is en op bepaalde plekken meer wenselijk wordt geacht vanuit beleving of oogpunt van verkeersveiligheid. Onkruid ontstaat bij elementenverharding vooral op plekken met knip- of zaagwerk, plekken die moeilijk bereikbaar zijn of niet bereden worden. Voor deze plekken zijn preventieve oplossingen beschikbaar die in de praktijk goed toepasbaar zijn. Zo zijn er speciale voegstenen met een onkruidwerende voegmortel, maar heeft u ook wel eens gedacht aan straatstenen en tegels met een kleinere vellingkant of platen met een tegelmotief? Hierin kan zich minder vuil op hopen wat als eerste voedingsbodem van een plantje kan dienen.

onkruidvrij fietspad

 

Simpele oplossingen dragen bij aan efficiënter onkruidbeheer en hogere beeldkwaliteit

onkruidvrij hoekblok  stootbanden zonder knipwerk

Daarom geldt ook het principe: hoe minder voegen, des te minder kans op onkruid. Grootformaategels en prefab elementen zijn voor de hand liggende voorbeelden, maar ook brede banden in plaats van twee smalle banden met daartussen een tegel scheelt een hoop werk in onderhoud én aanleg. Ook zijn er steeds meer hulpstukken voor trottoirbanden beschikbaar waardoor knip- en zaagwerk aan zowel de straat- als trottoirzijde kan worden beperkt. Bij parkeervakken bieden hoekblokken een uitkomst en er zijn zelfs stootbanden die op de maatvoering van een keiformaten zijn afgestemd. Er zijn dus voldoende mogelijkheden om op zowel aanleg als beheer veel geld te besparen.

Slim toepassen van openbaar groen

Groen geeft een andere beleving van de openbare ruimte met een verscheidenheid aan bomen, planten en kruiden. Hier hoeft bovendien geen straatwerk te worden aangelegd dat onderhoud nodig heeft met borstels, branders en stomers.

Daarnaast kan openbaar groen een belangrijke rol spelen bij klimaatadaptatie en biodiversiteit. Diverse kwekerijen hebben concepten met kleurige, vaste planten die weinig onderhoud vergen en toepasbaar zijn in alle omstandigheden.  

Parkbanden of hoge gazonbanden kunnen ervoor zorgen dat groen en straatwerk goed van elkaar gescheiden worden. Kleine vakken openbaar groen, bijvoorbeeld boomspiegels kunnen ook worden geadopteerd door bewoners die zelf voor de aanplant en onderhoud zorgen. 

Bij parkeerplaatsen kunt u in plaats van traditionele verharding ook kiezen voor zogeheten groenbestrating met daartussen gras of kruiden. In de blog van mijn collega Eric Boon kunt u lezen hoe deze bestrating aangelegd én onderhouden moet worden.

Nieuwe ideeën zijn welkom

Er zijn dus veel praktische oplossingen beschikbaar die misschien nog niet in de materiaalhandboeken van gemeenten voorkomen of zelfs nog bedacht moeten worden. Struyk Verwo Infra informeert u graag over deze nieuwe producten en kan u ook helpen met principedetails in tekeningen.

Maar natuurlijk zijn ook nieuwe ideeën welkom. Zo zijn ook de driewegband en de uitstapband ontstaan; kleine verbeteringen die samen veel onderhoud kunnen schelen. Graag maken wij met u de openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig!

bloembakband met haakse hoek

bewust groen tussen bestrating

Whitepaper onkruidpreventie in de openbare ruimte

Lees meer over dit onderwerp in de gratis whitepaper ‘Onkruidpreventie in de openbare ruimte’.

Productmanager Frank Kolderie hoort graag welke vraagstukken u bezig houden.