Struyk Verwo Infra

Thema lucht

 

Luchtzuiverende bestrating

 
In een dichtbevolkt en sterk verstedelijkt gebied als Nederland is het halen van lokale luchtkwaliteitsnormen niet eenvoudig. De grootste boosdoener is verkeer. Uitlaatgassen als fijnstof, stikstofmonoxides en -dioxides (Nox) zijn op plaatsen met hoge concentraties
schadelijk voor mens, dier, plant en gebouwen. Huidige maatregelen, zoals beteugeling van verkeer en meer groen zijn effectief maar op korte termijn onvoldoende.
 
Na jaren van intensieve research heeft Struyk Verwo Infra samen met de Universiteit Twente een luchtzuivere bestrating ontwikkeld. De speciale titaandioxide in de steen werkt als een katalysator. Het zet onder werking van UV- en zelfs daglicht de stikstofdioxiden om in een onschadelijk nitraat. Het nitraat lost op in water en spoelt bij regen weg naar het grondwater.
 
          
 
De reductie is al jaren geleden aangetoond in laboratoria en meer recent ook in praktijksituaties. Alvorens dit concept actief in de markt te zetten investeert Struyk Verwo Infra - gezien het grote maatschappelijke belang - verder in productontwikkeling. Opdrachtgevers moeten namelijk de volledige zekerheid krijgen rondom een langdurig goede werking.