Struyk Verwo Infra

Productselector

Stootbanden 20x17

Uitvoeringen
afmetingen (cm)lengte
(cm)
uitvoeringgewicht
(kg)
afmetingen (cm)lengte
(cm)
uitvoeringgewicht
(kg)
20x1790rechts52,00
20x1790links52,00
Verwerking
Toe te passen als scheiding tussen wegdelen op gelijke hoogte:
fysieke scheiding van trottoir
fysieke scheiding van fietspaden
fysieke afbakening bij haaks parkeren
fysieke afbakening bij laad- en losplaatsen
anti-parkeermaatregel

Verschillende hoogtes zijn beschikbaar naar gelang de werkzaamheden:
+20 cm: nieuwe werken
15 cm: renovatie
10-14 cm: parkeergarages
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten