Struyk Verwo Infra

Productselector

Trottoirbochtbanden 18/20x16 vb

Uitvoeringen
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
0,755935,908VB
2,0078,552,7016VB
10,009870,0864VB
0,457138,404VB
5,009870,0832VB
12,009467,3080VB
0,5078,545,004VB
4,0078,556,0832VB
15,009870,0896VB
1,00 inw78,562,708VB
0,50 inw78,567,204VB
3,00 inw78,556,0824VB
8,009669,0152VB
1,5078,551,7012VB
1,0078,550,808VB
3,0078,556,0824VB
6,009467,3040VB
20,009870,08128VB
8,00 inw9669,0152VB
6,00 inw9467,3040VB
10,00 inw9870,0864VB
12,00 inw9467,3080VB
15,00 inw9870,0896VB
20,00 inw9870,08128VB
1,0078,550,80-VB
3,0078,556,0812VB
8,00 inw9669,01-VB
10,00 inw9870,08-VB
Verwerking
Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te plaatsen op onderasfalt.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten