H2O stenen 21x10,5

H2O stenen 21x10,5
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
Modeltekening
Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
vellingmachinaal
pakket
21x10,5x83,9945NV+
Andere modellen uit deze productlijn
H2O halve stenen 10,5x10,5
H2O keperstenen 21x10,5
Textuur

Er zijn geen texturen gevonden voor dit product.

Kleuren

Er zijn geen kleuren gevonden voor dit product.

Verwerking
H2O-stenen zijn met name geschikt voor erftoegangswegen met licht verkeer en incidenteel zwaar verkeer.


Straten

De stenen worden bij voorkeur niet tonrond gelegd, maar wel gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte. Stenen dienen bij voorkeur minimaal 35 dagen te zijn uitgehard, alvorens te verwerken.


Voegen en straatlaag

Voor H2O-stenen wordt een stofarm split 2/6 (niet kalksteenhoudend) als voegmateriaal geadviseerd en voor de straatlaag eveneens een split 2/6 met dezelfde eigenschappen.


Straatlaag en fundering

De onderliggende straatlaag en fundering hebben voldoende weerstand tegen verbrijzeling en afslijting en zijn niet kalkhoudend. De fundering moet filterstabiel zijn met de straatlaag. Indien dit niet het geval is, moet een waterdoorlatend scheidingsdoek tussen de straatlaag en fundering worden aangebracht.


Aftrillen en invegen

De stenen eerst met een tegeltriller of trilrol aftrillen, in de tweede gang met een stenentriller. Ter voorkoming van schade aan de steen dient de triller c.q. trilrol uitgerust te zijn met een kunststof bescherming. Na het aftrillen opnieuw invegen en het overtollige materiaal afvoeren. De voegen dienen volledig ingeveegd te zijn om te voorkomen dat stenen gaan klapperen.


Mechanisch straten

De H2O-stenen kunnen zowel vacuüm als met klem machinaal verwerkt worden. De klem is bij voorkeur uitgerust met een rubberen bescherming. Bij gebruik van zware machines dient het gewicht over de bestrating verdeeld te worden door middel van een kunststofplaat. NB: gedeeltes die niet machinaal gestraat worden in geen geval met kruiwagen aanvoeren; stenen kunnen hierdoor makkelijk beschadigd worden.


Disclaimer

Dit verwerkingsadvies is geen leidraad voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van waterdoorlatende bestratingssystemen. Een veelvoud aan factoren (verkeer; toegestaan overstromingsrisico, overige verharding, natuurlijke ondergrond, beplanting, etc.) kan het resultaat over langere tijd beïnvloeden. Struyk Verwo Infra aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de doorlaatbaarheid van de stenen of de werking van het waterdoorlatende bestratingssysteem.


Meer informatie over waterregulerende bestrating

www.struykverwoinfra.nl/kennisdocumenten.html
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten Download

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten Download
Documentatie

Brochure Easyflow

download