Struyk Verwo Infra

Productselector

Verkeerskussen 228

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
180x228x16/211, 22.035,00
  • 1 Standaard voorzien van 10 oogreflectoren.
  • 2 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
Kleuren

Er zijn geen kleuren gevonden voor dit product.

Verwerking
Toe te passen als snelheidsremmer voor 30 km/h-zones. Bij voorkeur in combinatie met een wegversmalling. De verkeerskussens zijn standaard berekend op Verkeersklasse 45.


Kenmerken verkeerskussen

De verkeerskussens zijn constructief berekend op verkeersbelastingen. Hier kan alleen aan worden voldaan indien ook het legbed en de fundatie aan de juiste voorwaarden voldoen. Het vakkundig leggen, de voegbreedte, voegvulling en goede waterhuishouding zijn hierbij van groot belang.


Stapelen

De verkeerskussens stapelen op een vlakke en stabiele ondergrond voorzien van drie steunpunten met behulp van stapelstenen (betontegels of klinkers van gelijke dikte). Zorg dat het onderste element vrij blijft van de ondergrond. De stapelstenen dienen loodrecht onder elkaar te worden gelegd (zie figuur 1). Elementen dienen één voor één opgestapeld te worden tot een hoogte van maximaal 4 stuks.


Ondergrond / fundatie / legbed

De verkeerskussens dienen op een legbed met voldoende draagkracht gelegd te worden. De opbouw van de lagen moet zodanig zijn dat een gelijkmatig zakkings- en zettingsgedrag mag worden verwacht. Voor fundatieadvies is het aan te bevelen een adviesbureau te raadplegen dat gespecialiseerd is in grondmechanica (figuur 2).


Draagkrachteis

Minimaal beddinggetal/constante is 0,07 N/mm3 (ca. 15% CBR)
Dikte legbed bedraagt minimaal 10 cm.


Zandadvies

Zand moet voldoen aan de omschrijving: "Zand met een permanente draineerfunctie". (Standaard RAW bepalingen, art. 22.06.02);
Zandmediaan (Mz) 210, waardoor het zand te karakteriseren is als 'grof'.
Gelijkmatigheidscoëfficiënt (Cu) 2 (Deze waarde karakteriseert de spreiding in de korrelverdeling)

Voorbeeld van een zeefanalyse volgens Standaard RAW bepalingen, proef 11. De gelijkmatigheidscoëfficiënt (Cu) en de zandmediaan (Mz) kunnen hiermee bepaald worden. Ook kan beoordeeld worden of het zand geschikt is voor een permanente draineerfunctie (zie figuur 3).


Verdichtingsadvies

Het advies is om op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden vloerniveau een verdichtingsgraad (proctorwaarde) van minimaal 95% en een gemiddelde waarde van 98% te halen. De verkeerskussens kunnen zich dan stabiel zetten in het legbed.


Waterhuishouding en ondergrond

Bij verzadiging van de ondergrond met water neemt de draagkracht sterk af. Deze wordt bovendien vaak nadelig beïnvloed als vorst en daarna dooi optreden. De grondwaterstand moet daarom voldoende diep onder het vloeroppervlak blijven. Advies is een maximale waterstand van 0,5 meter onder de verkeerskussens te handhaven. Zorg voor een goede afwatering en drainage direct voor het verkeerskussens.


Hijsvoorzieningen

De verkeerskussens dienen opgenomen en gelegd te worden met behulp van een evenaar en hijsstroppen geschikt voor kogelkopankers. Hiervan bevinden zich 3 stuks aan de bovenzijde van het verkeerkussen. Bij verkeerskussens zonder hijsvoorziening is het advies vacuümapparatuur met bijpassende rubbers te gebruiken.


Plaatsing

De verkeerskussens zowel in langs- als ook in dwarsrichting goed opsluiten.


Verwerking in asfaltwegen

De randen tussen de verkeerskussens en het asfalt worden afgedicht door een bitumineuze voegband aan te brengen. Wij adviseren de onderlinge voegen af te dichten met een elastische kit om indringing van water te voorkomen.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten