Struyk Verwo Infra

Productselector

Rubber informatietegels 30x30

Uitvoeringen
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
facet
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
facet
30x30x81met klank11,80F
30x30x61zonder klank12,00F
  • 1 Conform CROW-publicatie 337.
Verwerking

Geleidelijntegels

De getoonde geleidelijntegels met ribbels/golven zijn alle drie conform de richtlijn toegankelijkheid (CROW publicatie 337).


Noppentegels

Noppentegels dienen als waarschuwingsmarkering bij oversteekplaatsen en trappen.


Rubber Waarschuwingstegels

Dienen ook als waarschuwingsmarkering, maar hebben extra attentiewaarde ten opzichte van noppentegels door afwijkende kleur, tactiliteit en klank. Alleen de tegels 8 cm hebben een klankfunctie.


Rubber Informatietegels

Dienen als objectmarkering en zijn afwijkend in kleur, tactiliteit en klank. Een objectmarkering wordt aangebracht wanneer er zich aan de geleidelijn een object bevindt met relevante informatie en/of een relevante functie, zoals praatpalen, check-in/check-uit palen, balies, (kaart)automaten, aanvraagknoppen, etc.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten