Struyk Verwo Infra

Productselector

Grasbetontegels 40x60

Uitvoeringen
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
sluiting
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
sluiting
40x60x10met profiel31,40HD
40x60x12met profiel38,40HD
Verwerking

Straten

Grasbetontegels dienen in geval van zware belasting aangebracht te worden op een draagkrachtige ondergrond. Bij voorkeur een straatlaag van circa 5 cm zand en met daaronder minimaal 15 cm puingranulaat. De fundatie dient voldoende breed te zijn om afschuiven van de tegels te voorkomen.


Bermverzwaring

Voor toepassingen in de berm raden wij aan de grasbetontegel met profiel toe te passen. Om het verkeersremmend effect te bevorderen en de grasgroei te stimuleren dienen de grasbetontegels altijd met de gootjes haaks op de rijrichting te worden aangelegd. Dit zorgt tevens voor een betere afvoer van regenwater naar de berm. Tevens dient er op gelet te worden dat na het zagen of frezen geen stukken asfalt blijven zitten. Dit kan namelijk breuk veroorzaken als gevolg van ongelijke oplegging.


Parkeerplaatsen

Voor parkeerplaatsen en toegangswegen (onderhoud, calamiteit) raden wij aan vlakke grasbetontegels toe te passen in verband met het rijcomfort.


Grasgroei bevorderen

Om grasgroei te bevorderen, verdient het aanbeveling de grasbetontegels te vullen met boomzand en deze in te zaaien. Bij de grasbetontegel met profiel dienen de gootjes daarna zoveel mogelijk schoongeveegd te worden om het verkeersremmend effect in stand te houden.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten