Geleidelijntegels (7 golven)

Geleidelijntegels (7 golven)
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
Modeltekening
Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
facet
30x30x6/6,5113,75F
30x30x8/8,5117,98F
  • 1 Conform CROW-publicatie 337.
Andere modellen uit deze productlijn
Kleuren
Standaard lichtgrijs
Standaard lichtgrijs
Standaard donkergrijs
Standaard donkergrijs
Standaard zwart
Standaard zwart
Standaard hardsteen 026
Standaard hardsteen 026
Standaard frans rood
Standaard frans rood
Standaard rood
Standaard rood
Standaard geel
Standaard geel
Standaard zand
Standaard zand
Standaard terra
Standaard terra
Standaard wit
Standaard wit
Standaard groen
Standaard groen
Standaard blauw
Standaard blauw
Verwerking

Geleidelijntegels

De vier getoonde geleidelijntegels met ribbels/golven zijn conform de richtlijn toegankelijkheid (CROW publicatie 337). Toepassen in een geleidelijnroute van 30 of 60 cm breed en met voldoende kleurcontrast ten opzichte van het trottoir.


Noppentegels

Noppentegels dienen als waarschuwingsmarkering bij gevaarlijke punten op de geleidelijnroute zoals oversteekplaatsen en trappen. NB: Voldoen formeel niet aan eisen voor tactiliteit en klank.


Houd de lijn vrij! tegels

Deze tegels zijn door Bartiméus ontwikkeld om aandacht te vragen voor het vrijhouden van geleidelijnen. Als gemeente kunt u zich u ook bij de jaarlijkse actie aansluiten. www.houddelijnvrij.nl


Rubber Waarschuwingstegels

Toepassen bij gevaarlijke punten op de geleidelijnroute zoals oversteekplaatsen en trappen. De tegels in twee rijen over de gehele breedte vóór het obstakel plaatsen. De contrasterende geleidelijnroute hierop laten aansluiten met een hoek van 45 tot 135 graden, bij voorkeur 90 graden. Voldoen aan de richtlijnen van CROW: een zichtbaar, hoorbaar (klank) en voelbaar (rubber) contrast; voorzien van noppen en een afwaterend anti-slipprofiel. NB: Alleen de tegels 8 cm hebben een klankfunctie.


Rubber Informatietegels

Een informatiemarkering wordt aangebracht wanneer er zich aan de geleidelijn een object bevindt met relevante informatie en/of een relevante functie, zoals praatpalen, check-in/check-uit palen, balies, (kaart)automaten en aanvraagknoppen. De informatiepunten worden gemarkeerd door 2x2 tegels. Een instapmarkering bij een bushalte is 2x3 tegels. Voldoen aan de richtlijnen van CROW: een zichtbaar, hoorbaar (klank) en voelbaar (rubber) contrast; voorzien van een afwaterend anti-slipprofiel. NB: Alleen de tegels 8 cm hebben een klankfunctie.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten Download

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten Download

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten Download