Struyk Verwo Infra

Productselector

Verkeerskussen 228

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
180x228x16/211, 22.035,00
  • 1 Standaard voorzien van 10 oogreflectoren.
  • 2 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
Verwerking
Toe te passen als snelheidsremmer voor 30 km/h-zones. Bij voorkeur in combinatie met een wegversmalling.


Ondergrond:

beddingsconstante K=70MN/m3
materiaalsterkte: CBR-waarde > 15%
verdichtingsgraad: proctorwaarde > 98%
Afhankelijk van de ondergrond: 10 cm grof zand of fijn split, 20 cm steenfundering, natuurlijke ondergrond of grondverbetering. Drempels zowel in langs- als ook in dwarsrichting goed opsluiten. Zorg voor een goed afwatering en drainage direct voor en na de drempel.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten