Productselector

Schoonloopplaat

Uitvoeringen
afmetingen (cm)belastingklasse
afmetingen (cm)belastingklasse
199,5x14x199,51VOSB-klasse 450
  • 1 Facetrand 5x5 mm, met hijspijpjes.
Verwerking

Ondergrond fundatie en zandbed

Zorg voor een volledig dragende ondergrond die minimaal voldoet aan:
Beddingconstante : k ≥ 0.06 N/mm3 (15 % CBR)
Onderlaag verdichten tot een Proctorwaarde van 98%
Bovenlaag (legbed): tenminste 10 cm schoon, goed gegradeerd grofzand 0-5 mm. Het zand dient te voldoen aan de omschrijving 'zand met permanente draineerfunctie' (standaard RAW-bepaling, art. 22.06.02)
Onder het legbed dient zich een goede funderingslaag te bevinden. De opbouw van natuurlijke ondergrond, fundering en het legbed, dient zodanig te zijn dat er voldoende en gelijkmatige draagkracht is. Bij twijfel over de opbouw van de ondergrond, adviseren wij u contact met ons op te nemen.


Lossen en stapelen

Stapel de platen niet hoger dan 5 stuks op een vlakke (ver)harde ondergrond.
Stapel alle platen, ook de onderste, op 3 steunpunten, die steeds op gelijke plek boven elkaar liggen, deze mogen niet op de hoekranden liggen.


Leggen

Leg de platen op een afschot van min. 0,5% tot max. 1,5%.
Het leggen uitvoeren met behulp van vacuümapparatuur.


Hijsmateriaal
Zorg voor een veilige hijsvoorziening:

Vacuüm apparatuur


Voegen, afstandhouders en invegen

Leg de platen nooit koud tegen elkaar
Houdt tussen de platen een voegbreedte van 3-5 mm aan, gebruik hiervoor afstandhouders.
Vul de voegen volledig met schoon zand, het invegen indien nodig herhalen.


Gebruik en onderhoud

Bouwkranen afstempelen met dragline-schotten. (5 x 1m per stempel) Houdt hierbij rekening met het type plaat en bijbehorend draagvermogen. (zie belastingklasse in tabel Uitvoeringen).
Zorg voor een goede opsluiting en goede waterhuishouding om onderspoeling en verzakkingen te voorkomen.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten