Struyk Verwo Infra

Productselector

Well-O-Well

Uitvoeringen
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
facet
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
facet
30x30x1512-delige kolkkop32,00G F
  • 1 Aansluitbaar op PVC-buis Ø 125 mm of plaatsbaar op PVC-onderbak Ø 315 mm met afsluitkap waarin een sparing van 20x20 cm is aangebracht.
Verwerking
De Well-O-Well is een exfiltratiekolk in tegelvorm die gebruikt kan worden bij het afkoppelen van daken. De uitstroomtegel sluit aan op hemelwaterafvoertegels. Deze transporteren het water vervolgens verder over het trottoir.

De Well-O-Well past op een betonnen onderbak van 30x30x50 cm, maar kan ook op een PVC onderbak of PVC infiltratiekolk met een doorsnede van Ø 315 mm geplaatst worden. Aan de bovenzijde van de PVC-buis moet dan een afsluitkap met een uitsparing van 200x200 mm aangebracht worden.

Fig. 1 toont hoe de Well-O-Well toegepast kan worden bij het ondergronds afkoppelen van daken.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten
Documentatie

Leaflet Well-O-Well