Struyk Verwo Infra

Digitale nieuwsbrief oktober - 2018

Publicatie

De digitale nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal. In deze editie o.a. aandacht voor:

  • Nieuw: Zarafa parksteen.
    Deze grootformaat betonstraatsteen is zo ontworpen dat er meerdere patronen met één organische vorm kunnen worden gelegd.
  • De exfiltratiekolk in tegelvorm. Maak kennis met de Well-O-Well. Ontwikkeld met BuroJet.
  • Een eerste stap voor goed onkruidbeheer is preventie. Beter voor het milieu, maar ook zeker voor de portemonnee. In de whitepaper 'Onkruidpreventie in de openbare ruimte' tonen wij u verschillende oplossingen en handige tips.
  • Stille straatstenen worden steeds vaker toegepast in woonwijken. Dit stuit in eerste instantie vaak op weerstand van bewoners. Hoe kan dit en wat zijn de feiten? In ons blog gaan we hierop dieper in.
  •  Ten bate van een betere verkeersdoorstroming worden veel kruispunten op provinciale wegen vervangen door rotonders. Met prefab rotondeplateaus wordt verkeershinder tot een minimum beperkt.

Publicatie