Group:
'6060', // Banden

SubGroup:
'6550', // Signaleringsbanden