Group:
'6579', // Tegels

SubGroup:
'7447', // Geleidelijn- en markeringstegels