Group:
'6579', // Tegels

SubGroup:
'7447', // Geleidelijn- en markeringstegels

Productline:
'7448', // Geleidelijn- en markeringstegels