Group:
'6753', // Verkeerselementen

SubGroup:
'6772', // Antiparkeerelementen