Group:
'6753', // Verkeerselementen

SubGroup:
'6811', // Rotonde-elementen

Productline:
'6819', // Rijstrookscheiding turborotonde

Model:
'6820', // Turbodruppels