Struyk Verwo Infra

Sneller laadpunten realiseren met behulp van bewoners

Sneller laadpunten realiseren met behulp van bewoners

Op dit moment vindt er bij veel gemeenten een politieke discussie plaats over het toestaan van laadkabels die over het trottoir heen lopen richting een openbare parkeerplek. Het gaat dan om particulieren die via een eigen laadpaal hun auto willen opladen, geen eigen oprit hebben, maar wel een openbare parkeerplaats voor de deur. De algemene plaatselijke verordening (APV) staat dit vaak nog niet toe, omdat dit tot struikelgevaar en verminderde toegankelijkheid voor mobiel beperkte gebruikers van de openbare ruimte kan leiden. Dit geldt ook voor kabelbruggoten die bewoners op eigen initiatief aanschaffen.

Weerstand tegen publieke laadpalen

Tegelijkertijd roepen publieke laadpunten vaak weerstand op bij bewoners die geen elektrische auto hebben: het kost gewone parkeerplekken, de vrijgemaakte parkeerplekken zijn niet altijd bezet en men wil geen kermis voor de deur zijn dan vaak de argumenten. Dit zijn dan ook vaak lange trajecten die de gemeente veel tijd en geld kosten, terwijl volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur de komende vijf jaar nog zo’n 450.000 laadpunten gerealiseerd moeten worden, waarvan 80.000 publiek volgens onderstaande tabel.

 Overzicht prognose laadinfrastructuur

Overzicht prognose laadinfrastructuur

Mogelijke oplossing

De oplossing voor beide vraagstukken komt misschien wel in de vorm van één innovatie: de EV-kabelgoottegel. Op initiatief van een creatieve bewoner en in opdracht van de gemeente Dongen is deze simpele betontegel met rubberen afdekking ontwikkeld. De EV-kabelgoottegel is goed beloopbaar, zichtbaar en beschermt ook de laadkabel. Hiermee kan aan de wens van bewoners voldaan worden om hun eigen auto op te laden, vaak ook met zelf opgewekte energie. De gemeente Dongen verzorgt de aanleg van de tegels in overleg met de bewoners, zij is immers verantwoordelijk voor de openbare ruimte.  Daartegenover staat dat zij nu minder publieke laadpalen in de buurt hoeft te plaatsen. Per saldo hoeft de gemeente dus een stuk minder geld - en tijd - te besteden aan de lokale laadinfrastructuur.

EV-kabelgoottegel in stoep direct aan de voordeur

Pilot met de EV-kabelgoottegel in Dongen

Per saldo hoeft de gemeente minder tijd en geld aan de laadinfrastructuur te besteden

Kansen voor oudere woonwijken

Vooral in oudere woonwijken met de stoep direct voor de deur en een beperkt aantal parkeerplekken valt veel winst te behalen voor gemeenten door het realiseren van meer laadpunten bij particulieren. Dit zou zelfs gestimuleerd kunnen worden door het aanbieden van een subsidie of lening als ook zonnepanelen aangeschaft worden. Bewoners kunnen zo meer profiteren van de aanschaf van een elektrisch voertuig en zelf opgewekte stroom. Zeker nu de salderingsregeling wordt afgebouwd, maar ook als in de toekomst Vehicle-to-Grid (V2G) zijn intrede gaat doen. Deze particuliere laadpunten kunnen desgewenst ook nog eens publiek toegankelijk gemaakt worden.

Besluitvorming op basis van praktijkervaringen

Kortom: veel extra overwegingen om met de EV-kabelgoottegel aan de slag te gaan. Wij hebben de afgelopen weken samen met de gemeente Dongen veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Wij merken echter ook dat geïnteresseerde bewoners en beheerders nu nog vaak tegen de APV aanlopen. Wij adviseren hen dan ook om in eerste instantie de verantwoordelijke wethouder aan te spreken en een voorstel te doen voor een pilot. Op deze wijze kan wegbeheer ervaring opdoen en de gemeenteraad een goed besluit nemen.

Terug naar het blog overzicht

Heeft u vragen?

vragen-image

Productmanager Frank Kolderie helpt u graag met vragen over de EV-kabelgoottegel.