Struyk Verwo Infra

Privacy beleid & cookies
 

Privacy verklaring

De privacy verklaring is van toepassing op Struyk Verwo Infra en geeft u informatie over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt van klanten, prospects en leveranciers (Relaties). Het is van toepassing op alle verwerkingen door Struyk Verwo Infra van persoonsgegevens van relaties.

De privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop Struyk Verwo Infra met uw persoonsgegevens omgaat en beschermt. 


Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.struykverwoinfra.nl) is:

Struyk Verwo Infra B.V. (hierna "Struyk Verwo Infra")
Havenweg 47
4905 AA Oosterhout

Chamber of Commerce / KvK 20039138
 
Struyk Verwo Infra bepaalt het doel en de middelen voor verwerking van de persoonsgegevens van haar relaties en is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 
Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke via:
 • email: communicatie@struykverwo.nl
 • telefoon: 0162 - 454 940 (lokaal tarief)
 • brief: t.a.v. afdeling marketing, Postbus 2, 4900 AA Oosterhout 


Persoonlijke gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw emailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
 • uw e-mailadres als u formulieren invult op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u verder verstrekt heeft (bijvoorbeeld tijdens het invullen van formulieren)

 

Doelomschrijving

Door Struyk Verwo Infra verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om:
 • contactinformatie te verwerken en uw verzoek te beantwoorden.
 • u later te contacteren voor marketing doeleinden (o.a. via onze digitale nieuwsbrief)
   

Mocht u na inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief van gedachte veranderen dan heeft u altijd de mogelijkheid om uzelf voor ontvangst ervan af te melden. Dit kunt u doen door op “uitschrijven” te klikken in de digitale nieuwsbrief. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Struyk Verwo Infra en de betrokkene en tenzij de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle door Struyk Verwo Infra verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 

Beveiliging

Struyk Verwo Infra treft conform het van toepassing zijnde beveiligingsbeleid passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.

Medewerkers van Struyk Verwo Infra die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsverplichting.
 

Derde partijen

Uw persoonsgegevens zal door Struyk Verwo Infra uitsluitend worden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zij zal derden uitsluitend toestaan persoonsgegevens te verwerken op grond van een schriftelijke bewerkersovereenkomst met Struyk Verwo Infra.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden in binnen- of buitenland vindt uitsluitend plaats op basis van een bewerkersovereenkomst. In geval van doorgifte van persoonsgegevens aan derden die zich in een land bevinden dat onvoldoende bescherming biedt ten aanzien van de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens zal Struyk Verwo Infra vooraf aanvullende maatregelen nemen om adequate omgang met en bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.
 

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Nadat u uw persoonsgegevens met Struyk Verwo Infra heeft gedeeld, heeft u het recht om bij ons een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Het recht op inzage betreft enkel inzage in uw eigen persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.

In alle gevallen worden verzoeken om inzage of wijziging van gegevens behandeld op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Onvoldoende gespecificeerde of bovenmatige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Struyk Verwo Infra kan conform het bepaalde in de Wbp om een administratieve vergoeding vragen voordat aan het verzoek wordt voldaan.

Cookies

 
Onze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van opslaan varieert per cookie).
 
Onze cookies helpen ons om:
 • De website te laten werken zoals u dat verwacht
 • Uw instellingen te bewaren tijdens en tussen bezoeken in
 • De snelheid en beveiliging van onze site te verhogen
 • Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt
 • Onze website steeds beter te maken voor u

Als de instellingen van uw browser, die u gebruikt om deze website te bekijken, het gebruik van cookies accepteren en u het gebruik van onze website voorzet, dan gaan wij ervan uit dat u het gebruik van onze cookies accepteert.

Cookies verwijderen / uitschakelen

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies over het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren als u cookies weigert.
 
Op de website van Struyk Verwo Infra wordt gebruik gemaakt van functionaliteit en aanverwante cookies van derden:
 • www.youtube.com
 • www.linkedin.com
De impact op uw privacy verschilt sterk per social media platform en is afhankelijk van het privacy niveau dat u zelf op de betreffende website hebt gekozen. Wanneer u deze cookies uitschakelt, kunt u de YouTube-video’s helaas niet meer bekijken via onze website. 
 
Wij gebruiken ook cookies om bezoekers statistieken vast te leggen om te zien:
 
 • Hoeveel mensen onze site bezoeken
 • Welke browser u gebruikt (zodat wij zeker zijn dat onze website op alle browsers goed werkt)
 • Hoe lang bezoekers gemiddeld onze pagina’s bekijken en welke pagina’s dat zijn (zodat wij onze website constant kunnen verbeteren)
Deze cookies vertellen ons ook op anonieme basis hoe mensen op onze site zijn gekomen (bijvoorbeeld via een zoekmachine) of dat zij onze website al eerder bezocht hebben.
 
Wij gebruiken hiervoor cookies van:
 
Google Analytics
Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
 
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met ons via onze contactgegevens.