Struyk Verwo Infra

Straatbepalende oplossingen

 

Functionele en aantrekkelijke
openbare ruimte

 
Buitenshuis is in Nederland jaarlijks sprake van zo'n 50 miljard verplaatsingen. Hoe belangrijk is de bestrating die we met z'n allen gebruiken! Deze moet solide, functioneel en aantrekkelijk zijn. Al naar gelang het om een woon-, werk- of verblijfsruimte gaat kan meer de nadruk liggen op één van deze vereisten. Opdrachtgever, ontwerper, verwerker en beheerder zullen bij aanleg en renovatie ook rekening willen houden met de wensen van de daadwerkelijke gebruikers.
 

Struyk Verwo Infra speelt optimaal in op de specifieke wensen van elke professionele partner. Zij denkt verder door en houdt bij de ontwikkeling van producten en oplossingen al rekening met de behoeftes van de eindgebruikers. Onder de vlag van Straatbepalend heeft zij al haar producten, oplossingen, adviezen en ondersteunende tools naar deze hoofdthema's ingedeeld en gebundeld en communiceert zij deze onder krachtige merknamen: 

    
 
    
    
   

Typen openbare ruimte

De openbare ruimte moet solide, functioneel en aantrekkelijk zijn. Al naar gelang het om een woon-, werk- of verblijfsruimte gaat, kan meer de nadruk liggen op één van deze vereisten. Struyk Verwo Infra onderscheidt hierin zes typen buitenruimtes. 

Via onderstaand submenu navigeert u rechtstreeks binnen deze pagina naar een van de zes typen woon-, werk- en verblijfsruimtes.

  1. Centrum
  2. Woonwijk
  3. Utiliteit
  4. Verbindingswegen
  5. Recreatief
  6. Industrie

Centrum

Een stadshart of dorpscentrum heet niet voor niets zo. Daar wil je naar toe om te ontspannen, te ontmoeten en te flaneren. Voor theater en terras, nieuwe kleding of een nostalgische ambiance. Het centrum is de ziel en het visitekaartje van elke gemeente. Het markplein, de winkelstraat of het station, elk met hun eigengereide karakter en identiteit.
 
Struyk Verwo Infra heeft jarenlange ervaring in het samen met opdrachtgevers en ontwerpers aansprekend inrichten van verblijfsruimtes. Met oorspronkelijkheid en esthetiek (Street Art) in de hoofdrol. Maar ook functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn zijn onmisbare elementen om alles tot een compleet en wervend geheel te smeden.

    
 

Woonwijk

Je thuis voelen, dat is heel wat waard. Dat gevoel houdt niet op als je over de drempel van je voordeur stapt. De stoep, de straat en het pleintje om de hoek geven vorm, kleur en klank aan je eigen woonomgeving. Daar moet het veilig, schoon en gezellig zijn. Dan pas voel je je echt geborgen.
 
In een woonomgeving komen eigenlijk alle bestratingsthema's samen: transparant parkeren en ongestoord spelen (Street Safe), sfeervolle inrichting (Street Art), aanpak overlast omgeving (Street Care) en een minimaal onderhoud (Street Works). Juist deze omgeving en haar veelzijdigheid heeft Struyk Verwo Infra geïnspireerd tot de ontwikkeling van een compleet en voor elke situatie passend aanbod bestratingsmaterialen en oplossingen.

    
 
 

Utiliteit

Werken, verzorgen en studeren, daar steken we met z'n allen onze energie in. De gebouwen waarin wij dit doen hebben een omgeving met eigen, specifieke vereisten. Veilig aan- en afreizen, voldoende parkeergelegenheid, een sfeervolle entree en recreatieve voorzieningen voor een ontspannend ommetje tijdens de lunchpauze.
 
Het nuttige en het aangename verenigen bij het inrichten van de buitenruimte dat is waar het Struyk Verwo Infra en haar partners om te doen is. Een functionele (Street Works) en verfraaiiende verharding, verkeersoplossingen (Street Safe), straatmeubilair of op maatgemaakte trappartijen (Street Art), alles gericht op het creëren van een aangenaam en inspirerend werkklimaat.

    
 
 

Verbindingswegen

Een woon-, werk- of verblijfsomgeving wordt weer doorkruist, omringd en onderling verbonden door andere wegen. Deze ontsluitings- en verbindingswegen completeren de infrastructuur. Zij brengen ons naar het werk, naar college of onze vakantiebestemming. En gewoon weer terug naar huis.
 
Op deze routes geldt een hogere verkeersintensiteit en - snelheid. En luistert het veilig scheiden, kruisen, waarschuwen en vlot laten doorstromen van de diverse soorten weggebruikers heel nauw. De ontwikkeling van integrale en innovatieve oplossingen van Struyk Verwo Infra (Street Safe) zijn daar geheel op afgestemd.

    
 
 

Recreatief

Wonen, werken, studeren en verzorgen. Het is ons bestaan, maar vaak ook ons keurslijf en sleur. Wij breken er daarom geregeld even uit om ons weer op te laden. Naar het sportveld of het zwembad, een fietstocht door de polder of een wandeling over de boulevard. Gewoon even recreatief bezig zijn.
 
Voor recreatieve omgevingen gelden eigen inrichtingseisen en -wensen. Functionaliteit (Street Works) met een verfraaiiende aankleding en afwerking (Street Art) staat voorop. Bij Struyk Verwo Infra desgewenst uit te voeren als standaard elementen of maatwerk. Met als doel even te kunnen ontglippen uit ons jachtige bestaan.
 
    
 
 

Industriële omgeving

Industriële en logistieke bedrijfsterreinen onderscheiden zich in elk opzicht van andere werk-, woon- of verblijfsomgevingen. Door hun grootschalig karakter, veel verschillende functies en alle categorieën weggebruikers op hetzelfde terrein. Een duurzaam beheer en periodiek uitgevoerd onderhoud zijn essentieel.
 
Het inrichten, verharden en onderhouden moet voldoen aan veel vereisten. Functionaliteit staat voorop (Street Works). Maar ook verkeersveiligheid, uitstraling en milieu spelen een belangrijke rol. Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider en beschikt over een compleet aanbod toegespitst op grootschalige bedrijfsterreinen.