Struyk Verwo Infra

Betonnen geleidelijntegels

 

Betonnen geleidelijntegels voor voetgangers met een beperking 

Betonnen geleidelijntegels bieden een voelbare en zichtbare ondersteuning aan voetgangers met een beperking op plaatsen waar een natuurlijke gidslijn ontbreekt. Een geleidelijn bestaat uit een 30 of 60 cm brede strook met een profiel in de looprichting. Volgens CROW publicatie 337 "Richtlijn toegankelijkheid" mogen onderstaande betonnen geleidelijntegels of gidslijntegels worden toepast in een geleidelijnroute: 7 ribbels, 7 golven of 4 brede ribbels. 
 
Betonnen geleidelijntegels | 7 ribbels | 7 golven | 4 brede ribbels
 
 

Waarschuwingsmarkeringen

 Een waarschuwingsmarkering geeft onveilige situaties aan en wordt gekenmerkt door een noppenprofiel. Dit zijn bijvoorbeeld trappen (bovenaan) en oversteekplaatsen, waarbij de waarschuwingsmarkering haaks op de geleidelijn ligt, over de lengte van de situatie, twee tegels breed. Bij voorkeur is de noppentegel in kleur, tactiliteit én klank afwijkend van de betonnen geleidelijntegel. Naast de betonnen noppentegels heeft Struyk Verwo Infra dan ook rubber waarschuwingstegels in haar assortiment die ook als klanktegel kunnen dienen. 
 
Betonnen noppentegel | rubber waarschuwingstegel | rubber informatietegel
 

Objectmarkeringen

Objectmarkeringen worden per vier tegels geplaatst op plekken waar relevante informatie voor de voetganger wordt aangeboden zoals kaartjesautomaten, incheckpalen, balies, etc. Objectmarkeringen hebben géén noppen en zijn bij voorkeur in kleur, tactiliteit én klank afwijkend van de geleidelijntegel. Hiervoor heeft Struyk Verwo Infra rubber informatietegels met een antislipprofiel.  De 8 cm klanktegel in gele kleur wordt door ProRail voorgeschreven op NS stations. 
 
objectmarkering naast geleidelijn NS station