Struyk Verwo Infra

Inritbanden

 

Inritbanden voor uitritconstructies

Voor een erftoegangsweg die aansluit op een gebiedsontsluitingsweg wordt vaak een uitritconstructie toegepast. Op dit kruispunt blijft het doorgaande trottoir en fietspad op hoogte, waardoor het afslaande verkeer geremd wordt. Voor het overbruggen van de hoogte worden betonnen inritbanden of inritblokken toegepast.

betonnen inritbanden in uitritconstructie

Uitritconstructies moeten volgens CROW aan een aantal kenmerken voldoen:

  • Inritbanden of inritblokken met een helling van minimaal 1:6. 
  • Een breedte in het dwarsprofiel van minimaal 4,50 meter.
  • De inritbanden liggen in lijn met de kantopsluiting en de rijbaan.
  • De som van de breedte van de trottoirband plus de (halve) tegel is gelijk aan de breedte van de inritband.
  

Inritten met bestemmingcriterium

 Zolang de inrit bedoeld is voor het ontsluiten van particuliere woningen of bedrijventerreinen is de vormgeving minder van belang en mogen ook inritbanden met een steilere helling toegepast worden. Dit kunnen dan bijvoorbeeld ook inritverloopbanden of geleidebanden van beton zijn.

betonnen inritblokken


Ga naar productselector - inritbanden