Duurzaamheid ligt op straat

Struyk Verwo Infra staat voor de meest duurzame, aantrekkelijke en slim ingerichte buitenruimte.  We zijn straatbepalend in duurzaamheid door meetbare materiaalverduurzaming, concrete oplossingen voor de klimaatadaptieve buitenruimte en door te werken aan duurzame productie en logistiek van zand tot klant. 

Meetbare materiaalverduurzaming

  • Circulair met CirCOton
  • CO2-reductie met CERO cementvrij beton
  • 100% hoogwaardig hergebruik met C4C

Betaplein Leiden

Concrete klimaatadaptieve oplossingen

Bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de buitenruimte is er veel aandacht voor maatregelen die verdroging, wateroverlast en hittestress tegen gaan. Struyk Verwo Infra wil de deeloplossingen bieden die een klimaatadaptieve en bio diverse buitenruimte mogelijk maakt. Bouwen met groen en blauw én grijs waarbij ons ‘grijs’ moet bijdragen aan beter werkende groenblauwe systemen. 

Met onze concrete klimaatadaptieve oplossingen hebben we een zeer uitgebreid assortiment dat past bij deze ambitie. 

We voeren 10 productlijnen van infiltrerende groenbestrating, 4 verschillende vormen van waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen. Daarnaast bieden we veel verschillende uitstroom- en infiltratieoplossingen: van wadibanden, wadigootbanden Well-O-uitstroomtegels tot het Kerb-IT water infiltrerende bandensysteem. Met maatwerkoplossingen in zelfverdichtend beton worden project specifieke deeloplossingen mogelijk. 

Verduurzaming productie en logistiek

Bij de productieprocessen staat het verminderen en verduurzamen van het energieverbruik centraal. Het transport van fabriek naar klant vindt met vrachtwagens met de schoonste Euro 6 motoren plaats. Vorig jaar zijn we - als vervolgstap voor verdere verduurzaming -we vorig jaar gestart met een Zero-emissie transportservice in de regio Rotterdam. 

Dit jaar gaan we dit verder uitbreiden met de ambitie om dit in de komende jaren uit te breiden tot dekking van de randstad en uiteindelijk het hele land. Voor het interne transport wordt de komende jaren versneld de transitie naar volledig elektrisch intern transport gemaakt. 

De ambitie ten aanzien van duurzame productie en duurzame producten is geborgd in ons MVO-beleid.

elektrische levering