Struyk Verwo Infra

Betonbanden 

 

Betonbanden voor de inrichting van de straat

Betonbanden zijn in de GWW onmisbaar voor de inrichting van de straat. Zij dienen in eerste instantie als kantopsluiting die de bestrating in verband houdt. Als trottoirband of stoeprand wordt het verkeer van voetgangers gescheiden en wordt water van de straat naar een kolk geleidt. Vooral in woonwijken worden vanwege uiteenlopende functies, verschillende soorten betonbanden toegepast, zoals opsluitbanden, geleidebanden en trottoirbanden. 

Betonbanden GWW voor de inrichting van de straat

Ga naar productselector - betonbanden

Indeling assortiment betonbanden

Struyk Verwo Infra heeft een groot assortiment betonbanden die in hoofdzaak bestaat uit productlijnen van trottoirbanden, opsluitbanden en geleidebanden in verschillende breedtes en hoogtes. Elke productlijn heeft bochtbanden en hulpstukken. De hulpstukken zijn als volgt gedefinieerd:

Verloopbanden 

Sluit de ene productlijn aan op de andere, bijvoorbeeld een geleideband naar een trottoirband. Verloopbanden kunnen zowel in breedte als in hoogte verlopen.

verloopband tussen trottoirband en geleideband

Ga naar productselector - verloopbanden

Hoekstukken en hoekblokken

Voor het inrichten van parkeervakken. Uitwendige hoekblokken zijn kwartrond wat het in- en uitrijden van het parkeervak vergemakkelijkt. Inwendige hoekblokken aan de binnenzijde van het parkeervak zijn eenvoudig te vegen met een ronde borstel.

parkeervak met uitwendig hoekblok en inwendig hoekstuk

Ga naar productselector - hoekstukken

Ga naar productselector - hoekblokken

Inritverloopbanden

Ook wel duikbanden genoemd. Het trottoir wordt over een bepaalde lengte verlaagd naar maaiveldniveau. De inrit bestaat uit een verloopband links en een verloopband rechts met daartussen meerdere verloopbanden midden, kijkend vanaf de straat.

inritverloopbanden in een trottoir met fietspad

Ga naar productselector - inritverloopbanden

Inritblokken

Inritbanden of inritblokken worden toegepast in  een uitritconstructie waarbij het trottoir en/of fietspad op hoogte blijft. De uitritconstructie bestaat uit een inritband rechts en een inritband links met daartussen meerdere inritbanden midden, kijkend vanaf de straat.

uitritconstructie met inritblokken

Ga naar productselector - inritbanden

Inritperronbanden

Voor de overbrugging van de rijbaan naar het trottoir, bijvoorbeeld voor een invalideoprit. De constructie bestaat uit een inritperronband links en een inritperronband rechts met daartussen tegels of stenen, kijkend vanaf de straat

invalideoprit naar trottoir met inritperronbanden

Ga naar productselector - inritperronbanden

Eindverloopbanden

Eindverloopbanden worden vaak toegepast buiten de bebouwde kom. De bandenlijn wordt  beëindigd met een verloop naar het maaiveld. Voor dit doel kan eventueel ook een inritverloopband worden toegepast.

Eindverloopband RWS naar maaiveld

Ga naar productselector - eindverloopbanden