Struyk Verwo Infra

Geleideband

 

Overrijdbare geleidebanden

Een geleideband wordt gebruikt om overgangen tussen de rijbaan en trottoir mogelijk te maken. Deze afgeschuinde banden passen op gangbare trottoirbanden, waardoor een rechte bandenlijn in stand gehouden wordt. Het trottoir kan altijd dezelfde breedte houden, waardoor de beschikbare ruimte optimaal gebruikt kan worden.


               
 

Geleidebanden versus scheidingsbanden

Vergelijkbaar zijn rijwielpadbanden tussen trottoirs en fietspaden. De geleideband is dusdanig afgeschuind dat deze op lage snelheid overrijdbaar is door verkeer. Geleidebanden zijn daardoor geschikt voor inritten, op hoogte langsparkeren en toegankelijke trottoirs. Voor strikte scheiding van wegvakken en de te onderscheiden typen weggebruikers als voetgangers, fietsers en automobilisten adviseert Struyk Verwo Infra scheidingsbanden en verkeersgeleidebanden, in het bijzonder de HOV-band. 


          


Ga naar productselector - geleidebanden