Struyk Verwo Infra

Een handreiking voor waterinfiltrerende verhardingen

Een handreiking voor waterinfiltrerende verhardingen

Infiltratie of vertraagde afvoer via waterdoorlatende bestrating is één van de vele oplossingen om neerslagpieken op te vangen zonder de bestaande rioolcapaciteit te hoeven vergroten. Dit systeem voert hemelwater immers af op de plek waar het valt en vormt als het ware ondergrondse sloten onder de straat. Via de fundering wordt het water gebufferd en vertraagd naar de ondergrond of waterlopen afgevoerd. Hierdoor wordt enerzijds de riolering ontlast, anderzijds kan de steeds verder dalende grondwaterstand op peil worden gehouden.

Vragen over waterinfiltrerende verhardingen

Als leverancier van bestratingsmaterialen krijgen wij dan ook steeds vaker vragen over hoe waterinfiltrerende verhardingen ontworpen en aangelegd moeten worden. Ja, Struyk Verwo Infra levert allerlei soorten waterpasserende, waterdoorlatende en groendoorlatende stenen. Maar net als bij gewone bestrating leveren wij uiteindelijk alleen de bovenste laag van het ‘straatwerk’ als systeem, waar met name ontwerpfactoren als stabiliteit van de ondergrond en verkeersbelasting de constructieve opbouw bepalen. Vaak wordt hiervoor een civieltechnisch adviesbureau ingeschakeld. De eisen voor de materialen en aanleg zijn vastgelegd in de RAW-bepalingen en productnormeringen voor leveranciers, zodat de kwaliteit van het straatwerk gewaarborgd is. Zelfs bij deze relatief simpele systemen gaat het soms nog fout, doordat bijvoorbeeld de verdichting van de ondergrond onvoldoende is of de bestrating niet goed is opgesloten. Mijn collega Rick Bron vertelt hier meer over in zijn blog: Goed straatwerk begint bij de basis.

Deze handreiking biedt mogelijkheden om uw project onderdeel te laten maken van het gemeentelijk rioleringsplan

Meerdere ontwerpfactoren waterinfiltrerend straatwerk

Bij  “waterinfiltrerend straatwerk” moet nog een ontwerpfactor aan het systeem worden toegevoegd: de neerslaghoeveelheid van een zogeheten ontwerpbui. Bijvoorbeeld een bui van 32,4 mm die binnen een uur valt. Het systeem moet deze bui kunnen verwerken door enerzijds water snel genoeg door te laten (de infiltratiesnelheid) en anderzijds voldoende te bufferen (de bergingscapaciteit). Zodat water geen schade kan veroorzaken door bijvoorbeeld over de stoep in de huizen te lopen of dat er waterspanning in de open fundatie ontstaat. U zult begrijpen dat de meerdere ontwerpfactoren en het ontbreken van RAW-bepalingen voor waterinfiltrerend straatwerk het advies van een ingenieursbureau noodzakelijk maakt.

weergave neerslaghoeveelheid

Leidraad voor afweging waterinfiltrerende projecten

Misschien bent u zich nog aan het oriënteren en nog niet zover om een ingenieursbureau in te schakelen. Daarom hebben wij de whitepaper waterregulerende bestrating samengesteld. Deze whitepaper is een leidraad om eerst te bepalen of dit type bestrating geschikt is voor uw project. En vervolgens om aan de hand van de benodigde materialen een grove kostenraming te kunnen doen. In de whitepaper staat een handig stroomschema voor het ontwerp met verwijzingen naar de diverse hoofdstukken, een inventarisatieformulier en diverse projectcases als voorbeeld. Ook vertellen wij welke materialen het beste passen bij onze infiltrerende straatstenen. Onze projectadviseurs kunnen u desgewenst helpen bij het invullen van het inventarisatieformulier.

Voorbeeld praktijkcase

Samenwerking met andere afdelingen

Wij raden u ook aan om in dit stadium de afdelingen riolering en beheer te betrekken voor advies over te bergen neerslaghoeveelheden en om een onderhoudsplan op te stellen voor de momenten dat er veel vuil op straat komt. Dit biedt wellicht ook mogelijkheden om uw project onderdeel te laten maken van het gemeentelijk rioleringsplan en om budgetten vrij te maken in het kader van stedelijk waterbeheer. U helpt met uw project immers ook om wateraanbod via de riolering te beperken, zodat uitbreiding van de rioleringscapaciteit niet nodig is.

Terug naar het blog overzicht

Heeft u vragen?

vragen-image

Productmanager Frank Kolderie vertelt u graag meer over infiltrerende verhardingen.