Struyk Verwo Infra

Wat is de MKI-waarde voor betonnen bestrating?

Wat is de MKI-waarde voor betonnen bestrating?

In vrijwel elk bestek is hij tegenwoordig opgenomen: de MKI. Maar wat is het en waarom is de MKI belangrijk? MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Dit is een schaduwprijs, of fictieve prijs die de kosten weergeven die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. De MKI is een waarde per kuub. Deze prijs hoeft niet daadwerkelijk te worden betaald, maar maakt inzichtelijk of een product duurzaam wordt geproduceerd of niet.

Hoe wordt de MKI berekend?

Om te berekenen hoe hoog de MKI is, wordt gekeken naar de hele levenscyclus van een product. Dat begint bij de winning en het transport van grondstoffen. Er wordt gekeken naar de productie van het product, het vervoer naar de klant en de constructie ter plekke. Ook het energie en waterverbruik in de gebruiksfase worden meeberekend. Denk daarbij aan gebruik, onderhoud, reparatie, vervanging, renovatie. Tegen het einde van de levenscyclus spelen zaken als demontage, transport, afvalbewerking en stort mee en als laatste hergebruik. Al deze elementen bij elkaar vormen de MKI-waarde.

MKI-waarde van € 25,- per kuub

Tijdens een betonketenoverleg is vastgelegd dat de MKI van € 25,- per kuub de maatstaf is. Dat is zo bepaald, omdat de meeste berekeningen rond deze prijs uitkwamen. Dit zijn berekeningen van verschillende producenten van infrastructurele betonproducten.

Wat zijn de voordelen van de MKI?

  • In een getal wordt samengevat of een product duurzaam is of niet.
  • Het is een eenduidige, rechtlijnige berekening, waardoor producten van verschillende leveranciers makkelijk te vergelijken zijn.
  • De producent/leverancier kan in één oogopslag zien hoe het komt dat een MKI-waarde van een product bijvoorbeeld boven de € 25,- per kuub ligt.
  • Het is een stimulans voor de producent om uit te zoeken wat hij aan het productieproces kan veranderen om zo de MKI te verlagen

Hoe lager de MKI, des te minder de belasting voor het milieu

Hoe is de MKI gewaarborgd?

De BRL K11002 wordt door certificeringsinstantie Kiwa geïnitieerd. Daarin staat: als je een duurzaam product wilt kopen, moet je rekening houden met een MKI kleiner dan € 25,- per kuub en een circulariteit van minimaal 15% van het volume.

Welke betonproducten hebben de laagste MKI?

Bij het produceren van betonnen straatelementen heeft cement als grondstof een heel grote invloed op de totale MKI. Meer dan de helft! Met CERO het cementvrije beton van Struyk Verwo Infra, is het eenvoudig om ver onder de MKI van € 25,- te komen. Berekeningen laten zien dat de MKI met CERO aanzienlijk lager is dan wanneer we op de traditionele manier produceren.

Terug naar het blog overzicht

Heeft u vragen?

vragen-image

Milieucoördinator Paul van Wjinen houdt zich o.a. bezig met het berekenen van MKI-waardes.